Cultura i sostenibilitat a la corda fluixa

Gijs de Vries | Ifa (Institut für Auslandsbeziehungen)

Aquest 2020 es compleixen 5 anys de l’adopció de l’Agenda 2030 i dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), dels quals a Interacció se n’ha fet referència des del punt de vista de la cultura. Amb l’estudi Culture in the Sustainable Development Goals. The Role of the European Union publicat per l’Ifa, Gijs de Vries pretén oferir una visió general de l’estat de l’Agenda passats aquests 5 anys a la vegada que té en compte l’impacte provocat per la crisi en la qual ens trobem immersos actualment a causa la COVID-19.

La cultura és al cor de la identitat d’Europa.

Malgrat que l’Agenda 2030 no considera la cultura com un pilar dels ODS juntament amb la dimensió econòmica, la social i la mediambiental, de Vries constata que la cultura és present en pràcticament tots els objectius, i més específicament en els següents:

ODS 4. Educació de qualitat: S’hi inclou l’apreciació de la diversitat cultural i la contribució de la cultura en el desenvolupament sostenible.

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic: Fa menció a aspectes com la creativitat, la innovació, el turisme sostenible i els productes culturals locals.

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Tracta del patrimoni cultural i natural i de l’espai públic, que ha de ser verd, inclusiu, accessible i segur (especialment per a les dones, infants, gent gran i persones amb diversitat funcional).

ODS 13. Acció climàtica: En relació a aquest objectiu, en el qual s’adverteix dels danys irreversibles que les catàstrofes naturals poden causar al llegat cultural, Vries posa en valor el paper dels professionals del sector cultural i dels artistes. A causa de la seva visibilitat i proximitat amb els públics, aquests últims poden contribuir enormement a l’acció climàtica.

ODS 16. Pau, justícia i Institucions sòlides: Fa referència al deure de protegir les llibertats fonamentals de l’ésser humà, en les quals s’hi inclouen la llibertat d’expressió i el dret a la cultura.

La pandèmia mundial causada per la COVID-19 ha tingut un greu impacte econòmic, social i cultural. En el cas de l’Agenda 2030, lamenta de Vries, s’han posat en risc els ODS, la majoria dels quals han quedat del tot descarrilats.

Per primera vegada des del 1990 la pobresa podria augmentar a tot el món, invertint aproximadament una dècada de progrés.

Francament, aquesta possibilitat és desesperançadora, però l’autor de l’estudi no és del tot pessimista. Segons el seu parer, la cultura pot actuar com a bàlsam i ajudar a les societats a recuperar-se d’aquest nou daltabaix. Malgrat aquest potencial, però, la cultura sempre es troba a la corda fluixa:

 

   

Un cop més, la cultura córrer el risc de ser tractada com un luxe, quelcom agradable de tenir, en lloc d’una dimensió indispensable de l’existència humana.

Per això, reivindica que la cultura no s’hauria de considerar com un cost sinó com una inversió, i conclou el seu estudi amb un seguit de recomanacions d’entre les quals destaquen les següents:

  • Que la Comissió Europea iniciï una xarxa de recolzament a les iniciatives nacionals per a protegir als artistes, periodistes i acadèmics que s’enfronten a la persecució.
  • Que la Comissió Europea inclogui un capítol sobre drets culturals a l’informe anual sobre drets humans.
  • Que el Servei Europeu d’Acció Exterior enforteixi el paper diplomàtic de la Unió Europea com a sòcia cultural mundial d’acord amb l’esperit dels ODS.
  • Que el Consell de Ministres valori les recomanacions sobre el paper de la Unió Europea en la promoció de la cultura com a part dels ODS.
  • Que els governs nacionals mantinguin, defensin i promoguin el dret a la cultura.
  • Que els governs nacionals promoguin la inclusió social, econòmica i política de tothom independentment de l’edat, sexe, capacitats, raça, ètnica, origen, religió o condició econòmica.
  • Que el parlament europeu convidi als parlaments nacionals dels estats membres a un diàleg sobre l’aprenentatge mutu i la cooperació entre les institucions de la UE i els estats membres en aquest àmbit polític.

L’actual crisi sobrevinguda per la COVID-19 no ha fet res més que accentuar les assignatures pendents que ja arrossegava la nostra societat. Si abans la cultura i la sostenibilitat del planeta ja es trobaven a la corda fluixa, ara la corda és més dèbil que mai. Afegir pedaços a la corda només endarrerirà la caiguda. Per aconseguir que la societat doni valor a aspectes com la cultura i la sostenibilitat cal fer alguna cosa més.

       

PDF    Culture in the Sustainable Development Goals. The Role of the European Union

HTML Culture in the Sustainable Development Goals. The Role of the European Union

   

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris