Globalitzar les Polítiques Culturals


Les polítiques culturals, connecten amb altres disciplines com les ciències polítiques, l’economia cultural, la sociologia o la gestió artística. Són les polítiques que han de jugar un important paper en l’acció cultural territorial municipal, però també, encara que sovint de manera menys visible, tenen un fort impacte a escala global. De fet, aquestes polítiques són les que influeixen en les dinàmiques econòmiques, polítiques i socioculturals d’un territori, i en conseqüència, també ho fan a escala mundial.

Aquest manual de Routledge, sobre Política Cultural Global, pretén ampliar el camp de les polítiques culturals amb una perspectiva internacional, oferint com en la resta de volums d’aquesta col·lecció, un ampli espectre de visions i exemples sobre el tema.

A partir de diferents articles, els investigadors ens revelen com la política cultural, sigui on sigui que es faci, acaba denotant una sèrie de preocupacions comunes, com treballar la diversitat i minvar les desigualtats socioeconòmiques. Barreres a diferents nivells, però que es troben arreu. Drets, pràctiques i qüestions polítiques i culturals que ajuden a exemplificar casos semblants.
 
 

Festival de les Llanternes

Festival de les Llanternesmarca el final de la festa de Cap d'Any Xinès
 
 

Aquest manual, planteja diversos temes com la regulació que exerceixen les polítiques culturals, des de la propietat intel·lectual, o la dificultat de regular més enllà de fronteres políticoculturals. Sobretot en relació a fronteres lingüístiques o culturals.

També tracta les polítiques culturals i el dret, en casos de persones amb diversitat funcional, llengües minoritàries i fins i tot situacions més concrets de política cultural en una societat dividida, com és el cas d’Irlanda del Nord.

S’ocupen també de les pràctiques culturals, a través d’institucions internacionals de difusió cultural, posant d’exemple el xinès Institut Confuci, i posant damunt la taula el discurs global ciutats culturals i creatives, que s’encomana a tot el món.

Reivindiquen que davant qüestions globals, han de ser les polítiques culturals territorials i locals les que construeixin un nou relat en les polítiques culturals globals. Iés sobre els temes que tracten. Les industries creatives, les capitalitats culturals, beneficis i inconvenient dels grans esdeveniments, la cerca de nous mitjans per a nous públics, o les polítiques culturals a la Unió Europea.

Finalment, ja en l’economia cultural, s’aborden les polítiques culturals i la seva relació amb el desenvolupament, així com s’exemplifiquen alguns casos de polítiques culturals d’Estat com els casos de, la India, l'Iran, la Gran Bretanya, el Japó o la República de Sud-àfrica.

De fet, i prova d’aquesta globalització de les polítiques culturals, a ‘Re|pensar las políticas culturales: creatividad para el desarrollo(2017) de la Unesco, es prova de traçar un horitzó genèric global per tal de potenciar sistemes sostenibles de governança entorn la cultura.

D’una banda amb l’objectiu d’aconseguir un major flux equilibrat de béns i serveis culturals, que faci alhora augmentar la mobilitat al sector. I al mateix temps, promoure el desenvolupament sostenible de la cultura, vetllant conjuntament pels drets humans i les llibertats fonamentals. Tot i que aquest horitzó de la UNESCO pot semblar inversemblant, 'The Routledge Handbooks of Global Cultural Policy', apunta cap aquesta mateixa direcció, a través d’articles i exemples pràctics més concrets.

És doncs un manual que explora com les polítiques culturals s'han convertit en un fenomen global, i mostra com en un futur proper, l’aprenentatge col·lectiu i la col·laboració entre els agents a nivell mundial, seran la clau per euiparar i fer avançar les polítiques i la gestió cultural que es faci en terreny local.
 

Cita bibliogràfica
 

Durrer, V., Miller, T. i  O'Brien, D. (Eds). (2018). The routledge handbook of global cultural policy. Routledge.

Centre d’Informació i Documentació (CIDOC) Signatura: S 01865

  


_______________________________________________________________________