Innovacions en el disseny tecnològic i cultural

Anne Balsamo | Duke University Press

La tecnologia envaeix cada vegada més àmbits de la nostra vida. I ho fa teòricament, per fer-nos la vida més fàcil. La cultura, amb els seus profunds codis i valors, en canvi; no arriba a abastar tots els àmbits de la vida, ni tots els sectors professionals.

La voluntat de ‘Designing culture. The technological imagination’ és que en el disseny i l’aplicació de la tecnologia sigui projectada a partir d’un profund anàlisi de base cultural. Que es tinguin en compte totes les influències i opcions de l’entorn a nivell cultural per tal d’humanitzar al màxim el disseny de les noves tecnologies.

El que l’autora, Anne Balsamo proposa, és estendre les metodologies, les qüestions i les anàlisis pròpies dels estudis culturals per aplicar-les en la innovació tecnològica.

El marc teòric i analític dels mètodes humanistes poden servir com a recursos per la creació i incidència social de projectes techno-culturals, per exemple per renovar, reactivar i regenerar la pròpia cultura. Les innovacions van més enllà de l’objecte delimitat, poden generar un marc socio-tècnic-cultural, que a l’hora generi major formació i en conseqüència més innovació. La innovació tecnològica també facilita la creació col·laborativa, i de la mateixa manera aquesta podria facilitar la innovació tecnològica.

Arrel de les innovacions tecnològiques, han aparegut noves maneres de relacionar-se en una nova cultura laboral. És el cas dels ‘No-collar workers’ que esdevé una nova identitat de classe, amb treballadors que posen per davant la passió per la seva feina (molts cops relacionada amb la cultura o les innovacions tecnològiques) davant el salari, amb fins i tot, molts treballadors que no cobren absolutament res. També trobem l’‘e-lancing’, que és una nova pràctica laboral d’opcions de treball per autònoms exclusivament a través d’internet, o les trobades ‘Jelly work’, com una nova forma d’organització, on es troben en format co-working tots tipus de treballadors autònoms.


El que vol demostrar-nos Balsamo, és que les eines que ens permet la tecnologia poden ser claus en el disseny d’estratègies culturals, de la mateixa manera que la cultura pot ser una eina clau en la innovació tecnològicaPodeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


 

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris