Estimular els públics a través d'eines digitals a la Unió Europea

Grup de treball dels estats membres de la UE en promoció d’accés a la cultura en àmbit digital sota el mètode obert de coordinació | Unió Europea

Facilitar l’accés a la cultura amb l'ús d'eines digitals és un dels temes pendents per moltes de les administracions públiques. La cultura digital mateixa, o la facilitat d’accedir a continguts culturals a través de noves eines és un repte propi del nostre temps, que cal treballar des dels ens locals i territorials públics perquè ni el coneixement d’eines digitals, ni els recursos econòmics, hi deixin ningú al marge i així contibueixin a potenciar i dinamitzar el sector cultural.

L’informe que s’inclou dins el Pla de treball en matèria de Cultura de la Unió Europea (2015-2018), a banda d’exposar quins són els objectius que persegueix el pla i com s’executarà entorn el mètode obert de coordinació, analitza l’impacte de les eines digitals i desenvoulpament dels públics entorn aquestes eines. I d’altra banda fa un mapatge de les polítiques culturals dels països i regions de la Unió pel que fa a cultura digital i entorns digitals dins el sector.

El document proposa doncs, que la Unió Europea marqui el camí en aquest sentit, cap a una digitalització de la cultura, on les eines digitals s’utilitzin amb la finalitat d’augmentar públics, d’oferint també noves formes de finançament amb el programa Creative Europe. A l’hora proposa unes línies bàsiques a seguir de forma voluntària per les polítiques culturals dels països i regions de la UE. Entre d’altres punts marcats per a la innovació tecnològica en l’entorn cultural, destaca la necessitat d’explorar les noves vies de finançament sorgides gràcies a Internet, com el micromecenatge, o el proveïment participatiu que permetin la participció i la co-creació de continguts en comú a distància.

Posar l’accent en les eines digitals al sector, és un dels objectius que es marca la Unió Europea i vol traçar com a línia a seguir en aquest pla de cultura per mitjà del mètode obert de coordinació. Caldrà veure quina capacitat té la Unió de marcar el full de ruta als estats membres, ja que si no encaixa amb els plans de cultura d'aquests, dificilment deixin de banda els seus programes per seguir aquestes línies de caràcter voluntari.


HTML Promoting acces to culture via digital means

PDF Promoting acces to culture via digital means


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris