Estimular els públics a través d'eines digitals a la Unió Europea