Xarxes culturals per al patrimoni migratori i el diàleg intercultural a Europa

Perla Innocenti | Ashgate

Aquest llibre presenta els resultats d’una investigació sobre xarxes culturals que donen suport a la preservació i difusió del patrimoni migratori i fomenten el diàleg intercultural a Europa. L’estudi mostra el potencial d'aquestes xarxes per definir pràctiques, polítiques i orientacions innovadores per fer front als reptes i oportunitats de la globalització i construir una Europa més inclusiva en una època de gran mobilitat migratòria. El treball explora diverses tipologies de xarxes i partenariats en matèria d’estudis, gestió i recerca en patrimoni cultural, antropologia, sociologia, biblioteques i ciències de la informació.

L’autora observa com aquestes xarxes culturals poden ser conformades, debilitades o enfortides; com les institucions culturals europees responen als nous escenaris de col·laboració en un complex context de canvi, i proposa algunes orientacions per establir noves polítiques i millors pràctiques des de les institucions europees. Innocenti estudia també com la tecnologia afecta les dinàmiques i abast d’aquestes xarxes i com l’actual societat en xarxa modifica la construcció, visualització i comprensió de la memòria històrica.

«Cultural networks in migrating heritage : intersecting teories and practices across Europe» analitza vint-i-quatre casos reals corresponents a xarxes o iniciatives locals, nacionals i internacionals per catalogar, preservar i difondre el patrimoni migratori i conceptes associats al valor d’identitat cultural. L’autora realitza també més de quaranta entrevistes a acadèmics, professionals, gestors, polítics i organitzacions culturals. La investigació s’estructura en cinc apartats: 1) Explicació dels conceptes de patrimoni migratori, cooperació, treball en xarxa i convergència de les institucions de la memòria amb els moviments socials, les narratives polítiques europees i els patrons emergents i canviants de xarxes culturals; 2) Revisió dels marcs polítics de la Comissió Europea i del Consell Europeu i descripció sistemàtica dels estudis de cas seleccionats: historia, objectius, visió, estructura organitzativa i col·laboracions amb altres institucions i xarxes; 3) Anàlisi dels factors organitzatius i tècnics que poden afeblir les xarxes i la cooperació com, per exemple, una manca de reconeixement formal, de polítiques de finançament, de compromís amb les comunitats locals o inoperativitat dels sistemes d’informació o barreres tecnològiques, entre d’altres; 4) Anàlisi de les característiques d’algunes xarxes culturals i laboratoris experimentals de cooperació exitosos i exposició d’algunes idees per millorar els mecanismes de cooperació; 5) Recomanacions polítiques per donar suport al treball en xarxa i a les col·laboracions entre museus, biblioteques i institucions culturals públiques europees. Identificació de  les àrees on és més urgent actuar i portar a la pràctica les conclusions d’aquest estudi i presentació d’algunes metodologies experimentals d’avaluació i monitorització.

Aquesta investigació s’ha elaborat en el marc del projecte de recerca European Museums in an Age of Migrations, finançat per la Comissió Europea.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris