Interculturalidad y política cultural

Ricardo Zapata Barrero i Gema Rubio Carbonero (ed.)| Edicions Bellaterra

Vincular les polítiques culturals i la gestió de la diversitat a les ciutats, avui dia, és una necessitat. Però les estratègies interculturals per a la construcció de ciutadania encara no formen part essencial de l’agenda de les polítiques públiques; no s’han explorat a fons les possibilitats de la cultura com a factor de cohesió social i de superació de les desigualtats en un entorn divers.

Aquest llibre presenta algunes reflexions que volen visibilitzar la dimensió social de la cultura en relació amb els reptes i oportunitats que implica la diversitat, i que van sorgir en el cicle ‘Interculturalisme i política cultural’, organitzat pel GRITIM-UPF amb la col·laboració de l’Espai Avinyó i l’Ajuntament de Barcelona, a final de 2014.

Mitjançant una anàlisi enfocada en els àmbits de les institucions, els agents culturals i la ciutadania, les contribucions del llibre es distribueixen en capítols que tracten, en primer lloc, el marc teòric del debat entre immigració i polítiques culturals inclusives, fent una aproximació a la pluralitat de significats de «cultura» i interpretant el canvi de paradigma en les polítiques culturals, basat en criteris de diversitat i interacció social. En segon lloc, el debat es contextualitza en el model intercultural de la Unió Europea després de Maastricht i en les polítiques públiques de suport a la diversitat local de ciutats d’arreu del món (a través de la relectura i l’actualització d’un estudi que la UNESCO va encarregar a la CGLU el 2006), i finalment es presenten avaluacions sobre casos d’estudi de projectes interculturals a la ciutat de Barcelona.  

«Interculturalidad y política cultural», doncs, fa un balanç de l’estat de desenvolupament de les polítiques culturals urbanes basades en la gestió de la diversitat que van irrompre a l’inici del segle XXI, i que actualment s’enfronten a conflictes quotidians urgents com la discriminació i la segregació. La reflexió crítica sobre el procés d’integració de les polítiques interculturals, basada en l’anàlisi dels projectes implementats en ciutats com Barcelona, fa que les propostes per a la redefinició del marc interdisciplinari en què s’inscriuen aquestes experiències sigui imprescindible per a la construcció d’una societat diversa i amb plens drets culturals.


 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris