Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

L’estudi sobre els ‘Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015’ amb què el Departament de Cultura ha reprès la tasca de seguiment del sector del llibre, que fins l’any 2013 van venir desenvolupant els gremis de Llibreters i d’Editors de  Catalunya s’ha presentat avui.

Entre les principals conclusions de l’estudi, elaborat per l'empresa Conecta, en destaca que el 66,3% dels catalans és lector de llibres, indicador que creix progressivament des de fa cinc anys i que ja s’aproxima a la mitjana europea (que és d’un 68%). Per la seva part, un 33,7% de la població no llegeix mai o quasi mai. El percentatge s’ha reduït un punt en els darrers dos anys.

El 61% dels catalans llegeix per oci una mitjana de 10,6 llibres l’any i el 22,4% llegeix per feina o estudis. Pel que fa a la freqüència de lectura, el 52,5% de la població és lectora freqüent i, per tant, llegeix almenys un cop a la setmana. De 2011 a 2015, l’índex de lectors total ha augmentat 4 punts percentuals.

Per sexes, les dones tenen una activitat de lectura més alta que els homes, ja que el 69% de les dones es declaren lectores, mentre que el cas dels homes aquest activitat la fa el 59% del col·lectiu.

Per franges d’edat, el 89,6% de la població de 14 a 24 anys és lectora de llibres, ja sigui per oci o a causa de la feina o els estudis, mentre que a partir dels 25 anys baixa el percentatge de lectors fins el 67,8%.

L’estudi també constata que hi ha una correlació positiva entre nivell d’estudis i hàbit lector. El 85% dels que han fet estudis universitaris es declaren lectors, per un 44% dels que han fet estudis primaris.

Pel que fa a la llengua, el 26,4% dels lectors té el català com a llengua de lectura habitual de llibres d’oci i el 71%, el castellà. En cinc anys, el català ha guanyat 5,2 punts percentuals com a llengua de lectura habitual entre els lectors.

El 24,3% dels catalans llegeix llibres en suport digital. Des de 2011, la lectura de llibres en suport digital s’ha incrementat 17,8 punts percentuals; en suport físic, 4 punts.

Pel que fa a la compra de llibres, un 47,9% de la població va comprar una mitjana de 7 llibres (no de text) l’any 2015. Del 2011 al 2015, hi ha més gent que compra llibres, però se’n compren menys exemplars.

Finalment, pel que fa a les biblioteques, disminueixen els visitants a biblioteques o bibliobusos el 2015 (32,7%). També es redueix el percentatge de persones que són sòcies d'alguna biblioteca (38,5%). D'entre els catalans que han anat a una biblioteca durant el darrer any, el 74,8% han agafat  en préstec algun material el darrer trimestre, sobretot llibres (73,5%).


 

PDF Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

 C