Llibres. Més lectors, menys vendes

Gremi d'Editors de CatalunyaAssociació d'Editors en Llengua Catalana

Els catalans segueixen valorant la capacitat de prescripció de les llibreries i de recomanar els millors llibres. Així es desprèn de l'últim estudi sobre hàbits de lectura i compra de llibres del Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació d'Editors en Llengua Catalana corresponent al 2012 que determina que les llibreries concentren fins al 73% de les vendes de llibres a Catalunya i on també es posa de manifest que un 54,8% dels enquestats diu haver-hi comprat els seu últim llibre, un percentatge que a la resta de l'Estat baixa fins al 46,8%. La resta de canals de compra, amb xifres relatives més baixes, són: les cadenes de llibreries (21,2%), les grans superfícies (19,2%) i els hipermercats (10,3%); o la venda per internet, encara poc significativa (2,1%). L'estudi s'ha elaborat a partir d'una mostra de 1.600 entrevistes, majoritàriament a persones de més de 14 anys però també a joves de 10 a 13 anys, amb el mateix nombre d'enquestats a les quatre demarcacions catalanes.

L'informe, elaborat per l'empresa Conecta, revela que la venda de llibres en català els últims dos anys ha experimentat un lleuger augment (del 21,1% al 2011 ha passat al 23,3% al 2012) just al contrari del que ha passat amb els de castellà (del 73,7% han davallat fins al 71,4%); tot i així, la gran majoria de títols venuts són en castellà, concretament set de cada deu mentre que dos són en català i un altre en altres llengües com l'anglès (3,5%). Pel que fa als gèneres, la literatura, sigui narrativa o conte, continua sent la més demandada pels lectors i gairebé set de cada deu enquestats es decanta per aquesta opció per bé que al 2010 eren quasi vuit de cada deu (76,09%); a molta distància hi ha els títols d'humanitats; científics; i pràctics. En general, els hàbits de compra de llibres (no de text) es mantenen: el 60,1% n'ha adquirit algun al 2012, tan sols quatre dècimes menys que al 2011 (60,5%); a l'Estat ho va fer el 55,4% l'any passat i un 57,3% l'anterior.

També es mantenen els alts índexos de lectura tant a Catalunya com a l'Estat de persones que afirmen haver llegit en qualsevol format, suport o material durant l'últim trimestre i que és de 91,9% i un 92% respectivament, un indicador que va créixer un 1,1% l'any passat entre els catalans; quant al percentatge de lectors que llegeixen llibres en el seu temps lliure, la diferència entre catalans i la resta de l'Estat s'ha escurçat i ara la xifra, de 59,3% i 59,1% respectivament, és gairebé la mateixa.

Pel que fa a la tria de la seva lectura, els enquestats es decanten en primer lloc pels diaris (79,7%) i en segon pels llibres (63,6%, 1,3% més que al 2011). Quant al seu perfil segons el sexe, el document conclou que hi ha més homes (93,5%) que dones (90,3%) que llegeixen i que mentre que ells prefereixen la premsa, les webs, blocs i fórums i còmics elles es decanten pels llibres i les revistes. També posa de manifest que augmenta la lectura de llibres en temps lliure de persones que ho fan a diari fins al 48,1%, un 1% més que al 2011. En aquest camp, les millors xifres les trobem als llocs més poblats, com per exemple la demarcació de Barcelona que amb un 61,4% està 2 punts per damunt de la mitjana, una dada que té a veure amb l'envelliment de les poblacions als municipis rurals i el seu menor nivell d'estudis.

L'estudi també analitza altres aspectes com l'assistència a biblioteques; l'ús d'internet; el consum de mitjans; els costums lectors en el públic infantil; i dóna un rànquing dels llibres més llegits tant en català com en castellà.

PDF  Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Catalunya 2013

  Font: Gremi de Llibreters de Catalunya

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris