Nous mecanismes de finançament per a les petites empreses culturals i creatives

Agenda Europea per a la Cultura

Informe que presenta un ampli ventall de bones pràctiques per al finançament de petites empreses culturals i creatives. Un grup d’experts dels governs dels estats membres de la UE hi exposen els principals problemes de finançament d’aquetes empreses i ofereixen una sèrie de recomanacions per mirar de superar-los. S’hi presenten més de 100 nous instruments i 32 casos que il·lustren com algunes modalitats de finançament poden satisfer les necessitats d’aquest teixit empresarial.  

En l’àmbit del finançament públic l’informe destaca com a bona pràctica les aportacions de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a través de les contribucions reemborsables. Es tracta de la posada en marxa de forma simultània de préstecs a cost zero juntament amb contribucions reemborsables parcial o totalment.

Segons els autors, els sectors culturals i creatius experimenten un ràpid creixement en una economia cada vegada més dependent de la creativitat i dels actius intangibles. La majoria de petites empreses d’aquests sectors, però, troben greus dificultats per accedir al finançament, i aquest és un dels principals obstacles per al seu creixement. En aquest sentit, apunten que les característiques intrínseques de les indústries culturals i creatives (manca d’actius físics, dependència d’actius intangibles, manca de garanties i una demanda de mercat  incerta) provoquen que, en moltes ocasions, les peticions de finançament a la banca privada siguin rebutjades. També assenyalen la manca d’informació sobre les fonts de finançament disponibles, el règim de propietat intel·lectual o la pròpia estructura del sistema financer com a greus obstacles per al desenvolupament d’aquestes petites indústries.

Aquest informe forma part dels materials que posa a disposició la Comissió Europea a les institucions dels seus estats membres en el marc de l'Agenda Europea per a la Cultura i del seu pla de treball 2015-2018, en el que les indústries culturals i creatives són un dels seus principals eixos, un cop s'ha constatat que són una font de creació d'ocupació que contribueix al creixement a Europa, i que, a més, són un un mitjà per afavorir la inclusió social i donar suport a la diversitat cultural.


 

 PDF Towards more efficient financial ecosystems. Innovative instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS) : good practice report


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris