Les activitats culturals i pràctiques artístiques proporcionen benestar i felicitat

Daniel Fujiwara, George MacKerron ׀ Arts Council England

Recerca que analitza com afecta al benestar de les persones assistir a equipaments culturals o practicar activitats artístiques. La investigació examina les dades d’una aplicació per a iPhone anomenada Mappiness que proposar les 40 activitats diàries més comunes i mesura el grau de felicitat, de relaxació o d’activació que ens proporciona cada una. Els resultats mostren que les activitats artístiques i culturals obtenen puntuacions molt altes en termes d’efectes positius en la felicitat i la relaxació, per sobre d’altres activitats com viatjar, cuinar, comprar, veure la televisió o beure alcohol. Anar al teatre, dansa i concerts es situa en el segon lloc d’activitats que proporcionen més felicitat, només per sobre d’estar al llit. Anar a exposicions, museus i biblioteques són les terceres activitats més relaxants.

L’ordre de puntuació (de més a menys) de les activitats culturals en termes d’efectes positius sobre la felicitat és el següent:

 1. Teatre, dansa, concerts
 2. Cantar, actuar
 3. Exposicions, museus, biblioteques
 4. Hobbies artístics, artesania
 5. Escoltar música
 6. Llegir

L’ordre de puntuació (de més a menys) de les activitats culturals que ens fan sentir-nos més relaxats és el següent:

 1. Exposicions, museus, biblioteques
 2. Hobbies artístics, artesania
 3. Teatre, dansa, concerts
 4. Cantar, actuar
 5. Llegir
 6. Escoltar música

Les respostes també demostren que l’efecte de les activitats artístiques i culturals és igualment positiu tant si es realitzen en companyia com de manera individual.

Els autors de l’estudi assenyalen que de cara al futur, per a les institucions artístiques i culturals és important i cal aprofundir en la recollida i anàlisi de dades sobre l’impacte de les seves activitats culturals en els seus visitants. D’altra banda, assenyalen que estudis com aquests permeten avaluar i comparar i tenir en compte el valor dels beneficis en relació al cost de les inversions i dels programes a l’hora de formular polítiques públiques culturals.

PDF Cultural activities, artforms and wellbeing

Aplicació Mappiness

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris