Polítiques culturals inclusives, localitzades i democràtiques

Abigail Gilmore | Centre for Labour and Social Studies

Article que reflexiona sobre el potencial de la cultura per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i sobre la necessitat d’establir mecanismes de finançament públic per activar polítiques culturals inclusives, localitzades i democràtiques. L’autora examina la història recent de la política cultural al Regne Unit i fa referència a les reduccions pressupostàries en matèria de cultura dels últims anys en favor de les donacions i els patrocinis privats. Critica també unes polítiques culturals massa instrumentalitzades i que han incidit en assegurar uns retorns quantificables de les inversions. Segons Gilmore, aquestes polítiques han afectat de manera molt severa a les autoritats locals en totes les seves àrees de servei no obligatoris i on la cultura s’ha convertit en una prioritat menor.

Gilmore assenyala que les polítiques culturals dels últims anys han posat l’èmfasi en el potencial econòmic i els beneficis socials de la inversió estratègica en cultura. Així, les arts i la cultura s’han convertit en un instrument per assolir objectius polítics més amplis com la regeneració urbana, el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la salut. I afirma que aquesta tendència ha descuidat un valor més ampli que pot tenir la cultura per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Gilmore revisa en aquest article estudis, fonts i perspectives professionals sobre com la participació en les arts i la cultura poden incidir en la qualitat de vida i en el dia a dia de les persones. I a continuació fa una sèrie de recomanacions a l’hora d’activar polítiques culturals i artístiques, sobre tot en l’àmbit local, que tinguin per objectiu elevar la qualitat de vida de les persones, són les següents:

  • Respondre als contextos locals. La política cultural acostuma a treballar millor a escales locals que no pas nacionals o internacionals. El finançament ha de ser distribuït equitativament, de manera que no hi hagi desavantatges geogràfiques o demogràfiques.
  • Assegurar un accés a les arts i la cultura democràtic a través de polítiques que remoguin barreres de participació i desenvolupin iniciatives que s’orientin de manera pro activa a grups tradicionalment exclosos dels processos de pressa de decisions.
  • Proporcionar recursos per a la participació diària dins les comunitats a més d’afavorir l’accés als equipaments culturals artístics institucionals.
  • Desenvolupar mètodes per connectar i racionalitzar els interessos financers i assegurar un paper fort i segur per al sector públic en la inversió en cultura.

PDF Raising our quality of life: the importance of investment in arts and culture

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris