Culture: the substructure for a Europan Common

Flanders Arts Institute

Què es el retorn de la inversió pública en cultura? Es tracta d’una qüestió que genera amplis debats. Amb l’objectiu de dotar-los de més consistència i  fonamentar-ne les discussions, una quinzena d’organitzacions intermèdies que operen en els sectors de la cultura a Flandes encarreguen aquest informe que és un resum d’una recerca més àmplia titulada ‘De waarde van cultuur’ (‘El valor de la cultura) on un equip de sociòlegs, filòsofs i acadèmics exposen els resultats d’una recerca sobre el valor, el significat i l’impacte de les arts i la cultura en les persones i en la societat. L’informe presenta un marc conceptual sobre els efectes mesurables de les arts i la cultura i una mostra dels principals resultats. La recerca aborda qüestions crucials sobre el deteriorament dels valors compartits i comuns en la nostra societat i la manera com donem sentit a les nostres vides. Així mateix, argumenta que les arts i la cultura són imprescindibles per a la construcció de societats democràtiques i lamenta el fet que, cada vegada més, la cultura es contempli com una mercaderia ja què posa en perill els valors comuns de la cultura.

Si la investigació original va servir per nodrir els debats polítics previs a les eleccions parlamentàries de Flandes de maig del 2014, ara l’objectiu d’aquest informe resum és estimular l’intercanvi entre els diversos països europeus. A molts països es debat sobre el finançament governamental de les arts i la cultura i, mentre els arguments tradicionals perden potència, s’imposen els criteris econòmics i estadístics. En aquest context, els professionals de la cultura i també els responsables polítics senten la necessitat d’elaborar nous discursos sobre el paper de les arts i la cultura a les nostres societats. I segons els autors de l’informe, això requereix un debat transfronterer sobre les visions, arguments i estratègies a emprar. És en aquest sentit que les institucions promotores de la iniciativa (Cultuurnet Vlaanderen, Circuscentrum, Demos, FARO, Flanders Arts Institute, Flemish Audiovisual Fund, Forum voor Amateurkunsten, LOCUS/Bibnet, Socius) han volgut compartir els resultats d’aquesta recerca flamenca amb una audiència internacional de polítics, investigadors i agents culturals. La finalitat és aportar noves aproximacions per tal de situar la cultura i no l’economia al centre dels discursos i els debats sobre polítiques culturals tant a escala estatal com europea.

PDF Culture: the substructure for a Europan Common

Podeu consultar els resultats de la investigació original ‘De waarde van cultuur’ aquí.

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris