Els Museus del Vi i el patrimoni vinícola

Revista de Museologia

Número monogràfic que mostra una panoràmica dels principals museus i col·leccions vinculades al món del vi a l’estat espanyol. Inclou experiències i investigacions al voltant de la patrimonialització i musealització del llegat paisatgístic, cultural i econòmic al voltant d’aquest producte a les diferents comarques i regions vinícoles. Podeu trobar, entre d’altres, un article sobre Viniseum, el nou Museu de les Cultures del Vi a Catalunya, un estudi sobre la varietat d’estudis universitaris a algunes regions de gran tradició vitivinícola o un apunt sobre la tasca de l’Associació de Museus del Vi a l’hora de desenvolupar nomes fórmules per posar en relleu el valor patrimonial, social i cultural de tota la riquesa que envolta a aquest producte.

El número destaca l’auge de l’enoturisme i l’augment considerable d’aquesta tipologia de museus que responen a interessos museològics i comercials. Així mateix, molts municipis, províncies i regions han pres consciència de la importància de mantenir viu aquest patrimoni material i immaterial. Els editors assenyalen també que molts museus vinícoles encara no es coneixen prou bé i encara queda molta feina per posar-los a l’alçada d’altres tipologies de museus.

Sumari: Revista de museologia, núm. 60, año 2014

Podeu consultar aquesta revista al Centre d’Informació i Documentació

Si sou membre d'Interacció, per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre.

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris