Mapa d’Equipaments Culturals de Catalunya

Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Amb la revisió del PECCat com a marc de fons, el Departament presenta les principals dades censals d’equipaments culturals disponibles del territori. Amb data 2014, el mapa d’equipaments culturals de Catalunya compta amb un total de 4.804 equipaments (públics i privats) censats en les categories: arxius, biblioteques, museus i col·leccions, espais escènics i musicals, centres culturals, espais d’arts visuals, cinemes i altres espais aptes per a un ús cultural.

Com equipaments culturals de proximitat que són, els centres culturals són els majoritaris: amb un total de 1257, representen el 26,17% del volum total d’equipaments. Els segueixen les biblioteques i els museus(i col·leccions) amb un 17,44% i 12,36%, respectivament. Cal destacar però, el gran volum d’espais que poden ser aptes per l’ús cultural que, amb un total de 720 equipaments, suposa un 14,99% del total. La major concentració d’aquests espai es troba a l’Alt Empordà (52) i a la Noguera (42).

Com mostren les dades, hi ha correlació entre la concentració demogràfica i implantació d’equipaments: a major concentració d’habitants més presencia d’equipaments i tipologies hi ha. Per aquest motiu, els municipis de més de 50.000 habitants són els que obtenen els majors percentatges de presència al territori.

La relació entre el nivell d’implantació d’equipaments i adequació del servei, apunta que els equipaments culturals de Catalunya tenen de mitjana 51 anys d’antiguitat i 14 els reformats.

Els museus, col·leccions i centres d’interpretació són els equipaments més antics, amb 91,9 anys de mitjana. És molt freqüent que aquest tipus d’institució tinguin com a seu infraestructures patrimonials majoritàriament històriques, d’aquí que siguin tan alta l’edat mitjana dels equipaments. En la banda oposada, les infraestructures més joves són les biblioteques amb una mitjana de 15,5 anys; cosa gens estranya si es té en compte que des del Departament de Cultura s’estableix un programa d’ajuts tot seguint les determinacions del Mapa de Lectura Pública: el Programa específic de biblioteques (PEB). A través d’aquest programa es dota a les biblioteques d’una infraestructura adequada al seu servei (ampliacions, nova construcció).

Tot i que pràcticament la meitat (44,5%) d’equipaments culturals han estat reformats en els últims 10 anys per tal d’adequar-se als seus serveis i necessitats de la població, el 35,1% dels equipaments tenen 30 o més anys d’antiguitat.

El cercador d’equipaments culturals del Departament pot consultar-se a través del seu lloc web

PDF Mapa d’Equipaments Culturals de Catalunya

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris