Ludoliteracy Informe sobre la alfabetización mediática en el juego digital. Experiencias en Europa

Daniel Aranda Juarez; Jordi Sánchez-Navarro; Silvia Martínez-Martínez | Universitat Oberta de Catalunya, UOC

Resum | L'informe que presentem a continuació recull 18 experiències, projectes, activitats, investigacions o polítiques més significatives que es realitzen a Europa relacionades amb l'alfabetització mediàtica en el context dels videojocs (ludoliteracy). La ludoliteracy té com a finalitat potenciar les capacitats i competències analítiques, reflexives i creatives al voltant del joc digital. Es tracta, en conjunt, de propostes que permeten al ciutadà (jove o adult, professional o usuari) i a la societat en general ser més conscients dels nostres propis plaers, tenir capacitat crítica i competència creativa en el camp específic dels jocs digitals. L'objectiu final de l'informe és oferir recomanacions en un camp socialment controvertit i econòmicament situat al capdavant de les indústries culturals però institucionalment emplaçat als marges de les polítiques educatives estatals i europees.

Resumen | El informe que a continuación presentamos recoge 18 experiencias, proyectos, actividades,investigaciones o políticas más significativas que se realizan en Europa relacionadas con la alfabetización mediática en el contexto de los videojuegos (ludoliteracy). La ludoliteracy tiene como finalidad potenciar las capacidades y competencias analíticas, reflexivas y creativas alrededor del juego digital. Se trata, en conjunto, de propuestas que permiten al ciudadano (joven o adulto, profesional o usuario) y a la sociedad en general ser más conscientes de nuestros propios placeres, tener capacidad crítica y competencia creativa en el campo específico de los juegos digitales. El objetivo final del informe es ofrecer recomendaciones en un campo socialmente controvertido y económicamente situado a la cabeza de las industrias culturales pero institucionalmente emplazado en los márgenes de las políticas educativas estatales y europeas.

PDF Ludoliteracy Informe sobre la alfabetización mediática en el juego digital. Experiencias en Europa

HTLM Ludoliteracy Informe sobre la alfabetización mediática en el juego digital. Experiencias en Europa