Informe de conclusions Indústries Creatives

Cercle Tecnològic de Catalunya | Departament d’Empresa i Ocupació Cicle de la Innovació Tecnològica de Catalunya

Document elaborat a partir de les sessions de treball amb la participació de 20 representants d’empreses dedicades del món de la producció audiovisual, creació d’apps, universitats, administració, publicitat i tecnologia.

Una de les primeres qüestions que van sorgir va ser la complexitat a l’hora de definir qui forma part del sector de les indústries creatives. Sembla evident la dificultat d’acotar les activitats d’aquest sector degut a la ràpida evolució que amplia constantment els camps d’actuació. De fet, la digitalització ha fet transversal la creació de continguts. Aquesta reflexió porta a considerar que les indústries creatives, de fet, no són una ampliació del sector audiovisual tradicional, sinó que és una amalgama de sectors ja preexistents que conflueixen en un nou sector.

És de remarcar l’alt prestigi internacional que estan obtenint alguna de les empreses gràcies a l’alta qualitat dels serveis, produccions i espectacles que ofereixen. Cal, però, ampliar aquest prestigi a tot aquest nou sector, per convertir-lo en referent internacional i perquè adquireixi un pes important en l’economia del país. Per fer-ho, s'han de definir i generar polítiques diferents i, per aconseguir-ho, és imprescindible crear un tronc comú i una xarxa potent amb una estratègia compartida.

Per aconseguir-ho s’han establert 6 apartats que cal treballar simultàniament:

1. Creació de sinergies entre les diferents indústries creatives i tecnològiques

2. Internacionalització

3. Necessitat d’impulsar una fira/mercat de referència

4. Relacions indústria - formació superior

5. Altres idees de creixement i innovació

a) Creació d’instruments que permetin generar nuclis empresarials més grans (per projectes, treball en xarxa,...)

b) Apostar pels subsectors que han demostrat més vitalitat i capacitat de innovació

6. Polítiques públiques

a) Valor i defensa del caràcter cultural i potencialitat econòmica de les indústries creatives.

b) Exigència de polítiques que apostin per la viabilitat i creixement del sector.

PDF Informe de conclusions Indústries Creatives

Font: Departament d'Empresa i Ocupació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris