L’educació als museus nòrdics i bàltics

Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) | Kulturkontakt Nord

L’informe, fruit de l’anàlisi comparativa extreta de les enquestes realitzades a directors i responsables de museus nòrdics i bàltics entre 2011 i 2014, busca obtenir una millor comprensió de la situació de les institucions museístiques en matèria pedagògica d’aquestes regions.

379 directors i responsables de museus de Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca i els Països Bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) van respondre al qüestionari proporcionat, elaborat de forma dialogada i conjunta per les associacions de museus de cada un dels països membres.

Amb un total de 27 preguntes, al qüestionari se’ls demanava es pronunciessin sobre el concepte aprenentatge, la importància al museu i la presència en l’estratègia i polítiques al museu, el nivell educatiu dels seus treballadors, així com quins segments d’usuaris consideren prioritaris a l’hora de desenvolupar les activitats pedagògiques.

Entre les dades més destacables que recull l’informe:

Sobre el concepte aprenentatge: la majoria de directors de museus de Suècia, Finlàndia i Noruega l’aprenentatge és tota interacció que es dóna entre persones i l’entorn (amb un 57%, 45 i 41%, respectivament); mentre que a Dinamarca i als Països Bàltics l’aprenentatge és allò que es dóna en tot l’entorn (també el digital) on es transmet el coneixement (32% i 39%)

Sobre la importància de l’aprenentatge al museu: a Finlàndia hi ha proporcionalitat entre els directors de museus que veuen l’aprenentatge com a propòsit clau del museu i com a comunicador del missatge de les exposicions del museu (amb un 39% de les respostes d’ambdues). La resta de països però, mostra més diferencies entre aquestes: A Suècia (51%), Noruega (43%) i Dinamarca (35%), l’aprenentatge és el propòsit principal del museu, mentre que als Països Bàltics és en major mesura comunicador del missatge de les exposicions del museu (35% de les respostes).

Sobre nivell educatiu dels treballadors de museus: Finlàndia, Dinamarca i els Països Bàltics són les regions amb un major índex de treballadors empleats a museus amb formació acadèmica en temes relacionats amb el museu (superant el 50%).

Al final del document s’annexa el qüestionar referenciat.

PDF Comparative report on learning and pedagogy in Nordic and Baltic museums in 2015

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris