Cal Altisent: estudi de l’encaix i definició de les línies estratègiques. Sant Climent de Llobregat

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona

«La vila de Sant Climent de Llobregat ha incorporat un nou equipament al conjunt de recursos públics: Cal Altisent. L’Ajuntament, com administrador de la infraestructura, va voler buscar el seu encaix a partir de la diagnosi de les necessitats socials i culturals del municipi.

Un cop efectuats l’Aixecament planimètric, la Certificació de càrregues dels sostres i la Valoració de l’edificació, va encarregar al Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona el present treball de planificació per treure el màxim rendiment ciutadà al nou equipament.

Objectiu:

Elaborar una proposta de planificació per dotar l’equipament de Cal Altisent dels usos culturals i socials més adequats a les necessitats del municipi de Sant Climent de Llobregat.

Objectius específics:

1. Conèixer la realitat territorial i sociodemogràfica del municipi

2. Aproximació als sectors econòmics més dinàmics del municipi

3. Anàlisi dels equipaments culturals, el teixit associatiu i la seva activitat

4. Proposar l’encaix, les línies estratègiques i els usos de Cal Altisent.»

PDF Cal Altisent: estudi de l’encaix i definició de les línies estratègiques

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris