Anuari d'Estadístiques Culturals 2015

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat l''Anuari d'Estadístiques Culturals 2015' que informa sobre la situació i evolució de la cultura a Espanya.

Les principals dades observades a l’Anuari:

La cultura passa d’aportar 28.224 milions d’euros, un 2,7% al PIB espanyol en 2011 a 26.031 milions en 2012 un 2,5%, i un 3,4 % si es considera el conjunt d’activitats econòmiques vinculades a la propietat intel·lectual. El PIB que genera la cultura és igual al d'agricultura, ramaderia i pesca (2,5%), i superior al de la indústria química (1%) i al de les telecomunicacions (1,7%).

El sector cultural, durant el 2014, va donar feina a 511,8 mil persones, fet que suposa un augment de 26.500 treballadors (5,5%) respecte el 2013, però disminueix un 13,4% respecte a l’any 2008. Tot i el descens en el nombre de treballadors del sector durant el període, donada la pèrdua de massa salarial en el còmput global, els treballadors de la cultura representen un 3% de l'ocupació total a Espanya, igualant el percentatge que tenien en 2009. Les comunitats autònomes que concentren un nombre més gran de treballadors del sector són Madrid – que ha passat de 125.500 llocs de treball en 2013 a 127.900 en 2014- amb un pes del 4,7% i Catalunya – que ha passat de 117.000 llocs de treball en 2013 a 122.000 en 2014- amb un pes del 4%. Aragó ha estat la comunitat autònoma amb una major variació percentual del total de treballadors del sector, passant dels 9.200 de 2013 als 12.400 de 2014, suposa un augment del 0,6% (del 1,8 al 2,4%).

El total d'empreses l'activitat econòmica principal de les quals és la cultura ha passat de 108.556 a 107.922 durant el període 2013-2014, fet que suposa una reducció de 634 empreses en un any. Tot i aquesta lleugera reducció, en valors percentuals les empreses del sector cultural representen un 3,5% del total d’empreses en el 2014 (un 0,1% superior respecte 2013).

A Catalunya el total d'empreses l'activitat econòmica principal de les quals és la cultura ha passat de 21.906 al 2013 a 21.752 al 2014, fet que suposa que s'han perdut 154 empreses en un any.

També baixen d'un any per l'altre el finançament i despesa pública de cultura. En concret, la despesa líquida dedicada a la cultura per l'Administració general de l'Estat passa de 772,4 milions d'euros en 2012 a 629,7 milions d’euros en 2013 (l’Anuario no recull els pressupostos de 2014), el 0,06% del PIB. A les comunitats autònomes el descens de la despesa cultural passa dels 1.273,7 milions d'euros del 2012 als 1.071,1 milions del 2013 , el 0,10% del PIB. No es disposa de dades del darrer exercici sobre l’administració local, donat que manquen els còmputs totals amb Navarra i País Basc; val a dir però, que si comparem els subtotals sense computar-los, els valors passen dels 2.374,9 milions de 2012 als 2.300,5 milions 2013. El descens interanual del 18,5%, 15,9% i 3,1%, respectivament.

Navarra és la Comunitat Autònoma amb més despesa pública per habitant, amb una inversió de 30,7 milions d’euros, que suposen 48,1 euros per habitant, seguida per el País Basc (que té una inversió de 43,9) i de Catalunya (32,7 milions d’euros).

Un any més, tot seguint la tònica des de l’inici de la crisi, la població espanyola ha reduït els diners que dediquen a la cultura. Així van passar de gastar 12.261,7 milions a 11.963,2 milions d'euros, xifra que representa el 2,4% de la despesa total en béns i serveis. La despesa mitjana per llar vinculada a la cultura va ser de 653,6 euros i la despesa mitjana per persona es va situar en 260,1 euros. Els components més significatius de la despesa cultural són: llibre i publicacions periòdiques (13,9%), serveis culturals (35,2%) i equips audiovisuals i internet (44,3%).

És superior a la mitjana en les comunitats autònomes d'Aragó, Principat d'Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Comunitat Foral de Navarra. És també Navarra on s’acumula el màxim en consum amb una despesa mitja per persona de 330,9 €

Escoltar música és l'activitat cultural més freqüent pel 87,2% dels espanyols, seguida per la lectura (62,2%) i el cinema (54%), segons mostra l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya de 2014 que inclou l'Anuari.

Aquestes tres activitats culturals són seguides en intensitat per la visita a monuments, que realitza cada any un 41,4% de la població, l'assistència a museus (33,2%) o exposicions (23,8%) o l'assistència o accés per Internet a biblioteques (25,6%). A més, el 43,5% de les persones assisteixen cada any a espectacles en directe, entre els quals destaquen entre ells els concerts de música actual, amb taxes del 24,5% i l'assistència al teatre, amb un 23,2%.

A diferència de l’any anterior, durant el 2014 es van realitzar més importacions que exportacions culturals, amb un valor de 814 milions d'euros i 689 milions d'euros, respectivament. El que més s'exporta són llibres i premsa (526 milions d'euros).

Quant al turisme cultural, el 14,7 per cent del total de viatges realitzats en 2014 per oci, esbarjo o vacances dels residents a Espanya van ser iniciats principalment per motius culturals. A aquests 12 milions de viatges han d'afegir-se les entrades de turistes internacionals que es realitzen principalment per motius culturals, 7 milions en 2014, xifra que suposa el 12,6% del total de viatges realitzats per oci, esbarjo o vacances d'aquest col·lectiu.

La despesa total associat als viatges que es realitzen principalment per motius culturals va ascendir, en 2014, a 5.131 milions d'euros per als residents a Espanya i a 7.506 milions d'euros per a les entrades de turistes internacionals.


PDF Anuario de Estadísticas Culturales 2015

També podeu consultar  l'Anuari a través d'aquest enllaç


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris