Ciutadania apoderada: cultura i participació per al desenvolupament local

Universitat de València. Grup d’Investigació en Desenvolupament Territorial (GRIDET)

Publicació que inclou una mostra d’experiències i iniciatives que mostren una tercera via alternativa als models tradicionals de desenvolupament econòmic local. En la majoria de casos es planteja la necessitat d’observar el desenvolupament local com un espai cultural i experimental de noves formules de participació ciutadana més democràtica. S’hi incideix en valors, significats i processos participatius que ajudin a crear, potenciar i activar xarxes. El conjunt demostra que existeixen moltes persones que observen la realitat econòmica des de plantejaments diferents als vigents fins ara i que han demostrat el seu fracàs en la conjuntura actual. El document recull experiències presentades a les IV Jornades sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana celebrades a València el desembre de 2013.

En primer lloc es contextualitza què és la cultura de la participació i quin sentit té en aquests nous temps incerts que requereixen imaginació, compromís i democràcia real. A continuació es presenten diverses experiències, la majoria de la Comunitat Valenciana, relacionades amb els bancs de temps, els horts socials o la unió territorial de persones com a models de participació comunitària per tal que els municipis esdevinguin territoris més intel·ligents. Segons els autors i autores, aquests casos demostren que ha estat la valentia i la voluntat d’aquestes iniciatives ciutadanes les que han promogut espais de trobada, de comunicació i de participació que han anat més enllà de les propostes sorgides de les diverses administracions públiques. I aquest fet ha obligat a les administracions públiques locals (les més pròximes a la ciutadania) a activar espais d’intercanvi més horitzontals al voltant de la innovació i la emprenedoria i reestructurar els sistemes d’ocupació i xarxes socials.

El document inclou també iniciatives de diversos grups professionals o privats basats en aquesta filosofia de la cultura de la participació com a via per intentar  garantir la seva supervivència en un context cada vegada més complex i global però des d’una perspectiva local (glocalització). Així, s’hi presenten experiències de participació a través de les TICs i d’organització empresarial des d’aquesta perspectiva col·laborativa: una escola popular d’economia generadora de moneda social complementària, iniciatives relacionades amb espais col·laboratius en xarxa o la utilització d’eines virtuals per al foment de l’experiència turística des del concepte SoLoMo (aplicacions que relacionen les xarxes socials (So) en un àmbit geogràfic local determinat (Lo) per a mòbils, telèfons intel·ligents o tauletes (Mo).

PDF Ciudadanía empoderada: cultura y participación para el desarrollo local

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris