Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2014 1r trimestre 2014

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

La taxa d’atur en el sector  de la cultura  i  la creación es manté uns 10 punts per sota de la global catalana

Aquest informe d’ocupació en cultura i creació corresponent al primer trimestre de 2014 recull el canvi metodològic que s’ha produït a l’incorporar les noves dades de l’Enquesta de la Població Activa (EPA), calculades sobre el Cens de Població i Habitatges de 2011 en substitució de les anteriors basades en el Cens de 2001.

Per poder mantenir la continuïtat en els resultats històrics i garantir-ne la comparabilitat s’han actualitzat les sèries de població i llars i s’han revisat les dades del període 2010-2013 seguint les recomanacions de l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT).

De l’estudi de l’EPA es desprèn que l’ocupació en cultura i creació mostra una tendència positiva al llarg de 2013, que continua el primer trimestre de 2014, fet que no passa ni en aquest sector de l’Estat espanyol ni en el total de població ocupada a Catalunya.

D’altra banda, el 22 % dels treballadors en cultura i creació de l’Estat estan ubicats a Catalunya.

Quant a la taxa d’atur en aquest sector, continua sent molt més baixa en relació a la resta de l’economia catalana. La taxa d’atur femení es manté més alta que la dels homes, a l’inrevés que la taxa general d’atur català mentre que la taxa d’atur juvenil és 23 punts més baixa que la taxa d’atur juvenil general.

PDF  Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2014  1r trimestre 2014

HTLM IDESCAT. Població ocupada en el sector cultural

Font:  Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris