Escenificació i valorització territorial del patrimoni

Us presentem dos llibres que analitzen projectes de valorització territorial del patrimoni. El primer, sobre la valorització dels territoris i  del patrimoni natural i cultura,  proporciona algunes pistes per millorar l’articulació d’aquest camp amb altres disciplines acadèmiques i per fomentar una major col·laboració entre el món acadèmic, el món professional i els agents locals. El segon  estudia en profunditat les possibilitats que ofereixen alguns sistemes de mediació (dispositius, representacions o escenificacions del passat) en museus i conjunts arqueològics i patrimonials.

El primer llibre, «Patrimoine et valorisation des territoires», sota la direcció de Laurent Sébastien Fournier, Dominique Crozat i Catherine Bernié-Boissard, Claude Chastagner analitza com es pot millorar la integració del patrimoni en projectes territorials vinculats a temes socials, culturals, econòmics i polítics. Els autors proporcionen una possible modelització d’aquests processos de valoració patrimonial dins el camp de l’economia turística i dins els plans de desenvolupament local.

L’obra presenta estudis de cas per il·lustrar maneres concretes d’integrar el patrimoni en el desenvolupament dels diferents territoris. La primera part presenta estratègies econòmiques de valorització dels territoris que aprofiten el mateix territori o alguns dels seus recursos més emblemàtics i com treballen els diferents actors professionals i no professionals que hi participen. La segona part es fixa en alguns sistemes de representació, escenificació i espectacularització d’aquest patrimoni. A la part final, els autors remarquen que els projectes de valorització del patrimoni s’han d’estudiar tenint en compte els contextos on es produeixen i que el seu correcte desenvolupament obliga a negociacions permanents entre tots els actors implicats.

El segon llibre, «Les mises en scène du patrimoine : savoir, fiction et médiation» d’Émilie Flon, reflexiona i analitza les escenificacions i reconstruccions del passat, valora en quins casos banalitzen els fets i els objectes patrimonials i en quins altres es respecten amb rigor i autenticitat i es reforça la seva càrrega simbòlica. L’obra fa una anàlisi comunicacional de dispositius mediàtics concrets per comprendre com es construeix l’experiència del visitant, el discurs en l’espai i l’articulació dels elements de ficció amb els elements autèntics. L’autora interroga als visitants per tal de comprendre millor la seva recepció, té també en compte els discursos dels professionals i experts del sector i recull les polèmiques i divergències d’interpretació al voltant d’aquest tipus de dispositius.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris