Survey on access to finance for cultural and creative sectors

El sector de la cultura i la creació de la Unió Europea patirà un dèficit de finançament bancària de 13.400 milions d’euros en els propers set anys. El motiu és perquè les entitats financeres sovint refusen les peticions de crèdits presentades per empreses culturals, sobretot d’aquelles petites i mitjanes. Aquest fet obstaculitza el progrés d’un sector vital per a l’economia europea, que té un creixement superior al creixement mitjà i que suposa un 4,4 per cent del PIB de la UE i un 4% de l’ocupació (8,5 milions de llocs de treball directes). Aquesta és una de les principals conclusions d’aquest estudi que analitza els problemes de finançament dels sectors culturals i creatius a Europa i que presenta les línies generals del programa Europa Creativa. Amb un pressupost de 1.460 milions d’euros durant els propers set anys (un 9% més que la quantia anual) el programa vol ser un instrument comunitari per impulsar els sectors culturals i creatius.

Europa Creativa finançarà a 250.000 artistes i professionals de la cultura, 2.000 cinemes, 800 pel·lícules i 4.500 traduccions de llibres. El programa no estarà obert a sol·licituds de particulars, però aquests podran rebre finançament a través de projectes presentats per organitzacions culturals. El programa inclou una garantia per valor de 120 milions d’euros que servirà per avalar una part del risc dels préstecs bancaris concedits a les pymes del sector. En paral·lel, l’executiu comunitari recolzarà iniciatives per informar millor als bancs dels factors que han de tenir en compte per avaluar la solvència de les pymes del sector cultural. Segons informa l’estudi, les reticències del sistema financer provenen del fet que moltes entitats no disposen d’experiència per valorar els actius propis d’aquest sector com els drets de propietat intel·lectual i, davant d’aquesta manca de dades estadístiques fiables, decideixen no concedir crèdits. Però l’estudi també demostra que, en comparació amb el conjunt de l’economia, les empreses europees actives en els sectors de la cultura i la creació disposen d’un marge de beneficis i d’una ràtio de solvència superiors a la mitjana. D’altra banda, les pymes d’aquest sector sovint no disposen de les competències necessàries en matèria de negocis i gestió.

L’estudi es basa en l’enquesta que sota el mateix títol de l’informe, va encarregar la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea i van elaborar experts de les consultories IDEA Consult i Ecorys NL.

PDF   Survey on access to finance for cultural and creative sectors

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris