El valor públic i la sostenibilitat en la gestió de museus

Carol A. Scott | Ashgate   Rachel Madan | Museumsetc

Us presentem dos llibres que aporten reflexions teòriques i consells pràctics per implementar els conceptes de valor públic i de sostenibilitat en la gestió integral dels museus: «Museums and public value. Creating sustainable futures» editat per Carol A. Scott i  «Sustainable museums. Strategies for the 21st century», de Rachel Madan, fundadora de la consultora Geener Museums, que ha treballat amb criteris de sostenibilitat als principals museus anglosaxos. Per a Madan moltes organitzacions i professionals contemplen la sostenibilitat de manera estàtica i això ha impedit que s’hagi incorporat en els nostres valors socials amb més contundència.

A «Museums and public value. Creating sustainable futures» diversos especialistes procedents del Regne Unit i dels Estats Units analitzen el concepte de valor públic i el situen en l’actual teoria i pràctica de gestió de museus. Els autors proporcionen instruments per a la seva implementació, presenten exemples de bones pràctiques i reflexionen sobre la necessitat de presentar evidències clares del valor públic dels museus a l’hora de fonamentar i justificar les decisions polítiques i pressupostàries dels governs. L’objectiu és aportar elements perquè els professionals i responsables de museus puguin liderar un canvi coherent i amb objectius clars a les seves institucions, així com  establir relacions positives amb els polítics, amb les ciutadans i amb les comunitats. Els experts argumenten que el valor públic com a teoria, model i pràctica orienta la gestió dels museus cap a la sostenibilitat i incorpora elements com l’adaptabilitat als contextos canviants, la responsabilitat a l’hora de demostrar els retorns de les inversions realitzades, compromís amb els públics, emprar els actius (col·leccions, recursos intel·lectuals, idees, associacions, missió, ...) de manera estratègica, acordar quin ha de ser el paper dels museus en el segle XXI, quins valors han de generar i com mesurar-los.

L’editora del llibre, Carol A. Scott, és una reconeguda experta internacional en el tema i ha treballat amb els principals museus del Regne Unit i dels Estats Units, on ha aplicat el concepte de valor públic com a eix central en totes les estratègies de planificació, imatge de marca, compromís amb l’audiència, avaluació i finançament. L’obra s’estructura en tres apartats precedits per una introducció. La primera examina què implica adoptar un enfocament basat en el valor públic en el dia a dia i la gestió pràctica dels museus; la segona inclou diversos estudis de cas d’institucions que han treballat amb agents externs per crear valor públic, i la tercera, observa com poden afectar el context global, les polítiques i els canvis socials a la gestió de museus.  

El llibre de Rachel Madan «Sustainable museums. Strategies for the 21st century» planteja com poden els museus sobreviure a aquests temps d’incertesa i com poden prosperar en condicions econòmiques, legislatives i culturals canviants. L’obra proporciona consells teòrics i pràctics per introduir canvis que siguin transformadors i duradors. L’objectiu final és convertir als museus en institucions segures, flexibles, pròximes i de confiança.

La primera part del llibre inclou una sèrie de capítols que proporciona una marc teòric per a l’acció juntament amb consells per a la seva implementació, i la segona presenta trenta-set estudis de cas del Regne Unit i dels Estats Units.

Podeu consultar aquests llibres al Centre d’Informació i Documentació

 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris