The Invisible hand: art in the transition to another economy

Charlie Tims, Shelagh Wright | Mission Models Money

Després de molts debats sobre com l’economia afecta a les arts, l’objectiu dels autors d’aquest document, Charlie Tims i Shelagh Wright, és analitzar de quina manera l’art pot influir en l’economia. Els autors pertanyen a 'Mission Models Money', una xarxa de pensadors i professionals de l’art i la cultura que treballen per crear experiències artístiques amb més valor públic. L’estudi és un encàrrec de l’International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) i el British Council.

Els autors revisen nombrosos treballs anteriors i vinculen molts dels canvis que s’estan produint en la creació i difusió artística a l’actual situació de crisi econòmica i a les seves conseqüències financeres. Es donen exemples d’artistes que tracten de promoure altres maneres de viure i de construir sistemes econòmics alternatius a través de projectes com la publicació col·laborativa, la representació de realitats alternatives a través de comunitats fictícies, o bancs de temps que intercanvien fraccions de temps en lloc de diners o crèdits. Els autors pensen que aquestes iniciatives són una resposta a les desigualtats econòmiques i a la incapacitat dels polítics a l’hora de proporcionar solucions. Pensen que el paper de l’art en el futur serà desafiar des d’un punt de vista moral i pràctic l’estatus quo imperant.

 El document es divideix en tres apartats:

 Part 1. The Social Economy

En aquest apartat s’argumenta que sota la crisi econòmica actual s’amaga un problema més profund provocat perquè els intercanvis generats per l’economia actual no donen resposta a les necessitats humanes i mediambientals. Els polítics són incapaços d’aportar solucions i és en altres contextos, com el dels moviments alternatius, on sorgeixen veus dissidents i es generen debats, xarxes i organitzacions alternatives. Alguns veuen en aquestes iniciatives les llavors d’una nova economia social.

 Part 2. The Invisible Hand

S’hi analitzen les connexions entre aquests corrents alternatius i l’art des de tres perspectives: (i) els intents dels artistes per escapar dels mercats; (ii) els intents d’assalt dels artistes al poder de la economia i dels economistes, i (iii) els intents dels artistes i de les organitzacions artístiques per crear economies alternatives. En tots els casos es contempla l’art com una mà invisible que contribuirà a establir les condicions en les quals tindran lloc els intercanvis econòmics i no com producte de luxe del creixement econòmic.

Part 3. Art In Transition

Aquesta secció final suggereix que els artistes que qüestionen l’economia qüestionen també els valors del sector cultural. S’hi apunta que d’aquí brolla una oportunitat per situar l’art en una posició més útil per a la societat, menys apegada a certs interessos creats i a la influència distorsionant del mercat de l’art. Es fan tres recomanacions finals: generar un fòrum de debat sobre moral i responsabilitat en l’art; recopilar models de pràctiques econòmiques alternatives emergents desenvolupades pels artistes per finançar els seus projectes, i recopilar exemples de projectes artístics crítics amb l’actual sistema econòmic imperant.

PDF   The Invisible hand: art in the transition to another economy

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris