«Popular music and cultural policy» International journal of cultural policy Vol.19, Iss.3, 2013

L’últim número de l’«International journal of cultural policy» analitza models de polítiques i exemples pràctics de gestió de la música popular a escala local i estatal de països com Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Escòcia, Anglaterra i EUA. Els articles inclosos fan referència tant a iniciatives per finançar i fomentar aquesta música com a esforços per contenir els excessos que genera. També deixen entreveure que en moltes ocasions la música popular es veu afectada de manera molt directa per decisions adoptades en altres àmbits com l’educatiu, el legislatiu (drets d’autor) o la planificació urbana. Els governs i administracions s’han de posicionar, regular i equilibrar nombroses dicotomies (alta cultura enfront de baixa cultura, música com a art enfront de música com a indústria, interès públic enfront d’interès privat, dret al soroll enfront de dret al descans, ...) Els ciutadans poden entrar en contacte amb la música popular en qualsevol moment i a través de múltiples formes fet que provoca nombrosos debats estètics, econòmics i polítics.

L’objectiu d’aquest número – que sorgeix de la conferència ‘Policy notes: popular music, industry and the state’ celebrada a Melbourne el juny de 2012 com clausura d’un projecte d’investigació de tres anys de l’Australian Research Council sobre les polítiques musicals a Escòcia, Nova Zelanda i Austràlia – és aportar, des de l’àmbit acadèmic, arguments per a una millor gestió de la música popular al marge dels interessos polítics dels governants i dels interessos econòmics de la indústria musical. El número, la conferència i el projecte d’investigació estan coordinats per Shane Homan, Martin Cloonan i Jen Cattermole.

John Street amb la contribució 'Music, markets and manifestos' reflexiona sobre com mesurar i avaluar els valors tant estètics i culturals com socials, polítics i econòmics de la música popular. Gillian Margaret Rodger analitza des d’una perspectiva històrica l’evolució de la música popular a diverses ciutats nord-americanes, que en el segle XIX estava molt associada a la marginalitat i la delinqüència al seu text titulat 'Irrational amusements, theatre law, and moral reformers in nineteenth-century America: implications for later popular music study'. Per la seva banda, Martin Cloonan proposa a 'Steering a review: some reflections on a gig' quin ha de ser el paper dels acadèmics i investigadors en el disseny de les polítiques musicals estatals i aborda qüestions relatives a la seva independència i el seu posicionament. Kate Shaw estudia el panorama musical alternatiu indie de la ciutat de Melbourne, així com les iniciatives municipals per mantenir i protegir aquests clústers creatius independents dels excessos de la gentrificació i integrar-los dins l’estratègia de ciutat creativa, sota el títol 'Independent creative subcultures and why they matter'. Bruce Johnson examina a  'Lend me your ears’: social policy and the hearing body' els problemes creixents que genera l’augment del volum de música a les ciutats – tant des del punt de vista individual (problemes auditius provocats per l’ús d’auriculars) com col·lectiu (volum als bars musicals i sales de concert o al carrer i les molèsties als veïns) – i les mesures correctores (control de decibels, multes, delimitació de zones, etc.) Richard Sutherland investiga en l’article 'Why get involved? Finding reasons for municipal interventions in the Canadian music industry' el paper dels governs municipals canadencs en relació a les polítiques relatives a les indústries musicals, un aspecte més abordat dels d’un punt de vista federal que no pas local. Finalment, Shane Homan analitza a 'From Coombs to Crean: popular music and cultural policy in Australia' l’evolució de la política cultural australiana en relació a la música popular des de la creació de l’austràlia Council l’any 1973.

The International journal of cultural policy, Vol.19, Iss.3, 2013 «Popular Music and Cultural Policy»

Table of contents  

Introduction: popular music and policy Shane Homan, Martin Cloonan & Jen Cattermole

Music, markets and manifestos John Street

Irrational amusements, theatre law, and moral reformers in nineteenth-century America: implications for later popular music study Gillian Margaret Rodger

Steering a review: some reflections on a gig Martin Cloonan

Independent creative subcultures and why they matter Kate Shaw

‘Lend me your ears’: social policy and the hearing body Bruce Johnson

Why get involved? Finding reasons for municipal interventions in the Canadian music industry Richard Sutherland

From Coombs to Crean: popular music and cultural policy in Australia Shane Homan

Per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre.