Creative economy creative industries des notions à traduire

L’objectiu principal d’aquest llibre és fer un balanç d’aquesta última dècada en què les indústries creatives i l’economia creativa s’han situat en el centre de les polítiques culturals i econòmiques tant de les grans institucions internacionals com dels governs nacionals, locals i autonòmics de tot el món.

L’anàlisi es fa des d’una perspectiva francòfona ja què segons el director de l’obra, Philippe Bouquillion, professor la Universitat Paris 13 i investigador del Laboratori de ciències de la informació i de la comunicació MSH Paris Nord, Omic, existeix molta literatura anglòfona sobre aquesta matèria però la francesa, en canvi, encara és escassa.

En «Creative economy creative industries des notions à traduire» diferents especialistes francesos i canadencs presenten anàlisis crítiques sobre l’origen del concepte d’indústries culturals i creatives, sobre l’ambigüitat de la seva definició i sobre les similituds, diferències i contradiccions entre les indústries comunes i les creatives. També estudien de quina manera i a través de quines formules s’ha incorporat la dimensió cultural i creativa en les polítiques públiques i estratègies econòmiques o educatives, tant a escala internacional com a escala nacional o local. I tant per part de països desenvolupats – que han vist en l’economia creativa una alternativa a l’economia industrial que s’ha desplaçat a països amb una ma d’obra més barata – com per part de països emergents que han vist en les activitats culturals i creatives una possibilitat d’inversió barata, ja què no requereix grans inversions inicials, i sostenible. Algunes de les anàlisis són teòriques mentre que d’altres il·lustren processos concrets implementats a diferents territoris com Nantes o Illa Maurici.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris