Convocatòria oberta de formació en diàleg intercultural del projecte DRIS

El projecte DRIS fomenta el diàleg intercultural entre les comunitats migrants i locals mitjançant la co-creació artística i cultural, facilitant espais interculturals on generar noves narracions i vincles. També defensa una transformació social inclusiva en consonància amb els principis de justícia, equitat, igualtat de gènere, benestar i qualitat de vida promoguts per l'Agenda 2030. DRIS està cofinançat pel programa Europa Creativa i està implementat per Interarts (soci principal), ECCOM (Itàlia) i ITZ (Alemanya). 

DRIS posa el focus en tres ciutats europees, Barcelona, Roma i Berlín, on desplegarà un programa de formació per abordar qüestions relacionades amb la diversitat cultural i la democràcia; estereotips i noves formes de discriminació; comunicació intercultural, mediació, noves narracions i espais segurs. 

La present convocatòria oberta està dirigida a identificar 30 participants per a cadascuna de les formacions previstes a les tres ciutats.  

Cerquen professionals del sector cultural (institucions culturals públiques, regionals i locals) i dels sectors educatiu i social (incloses les associacions de migrants), així com artistes, mediadors i investigadors

Cada programa de formació tindrà una durada de 30 hores i s’organitzarà en tres blocs: conferències  (12 hores), visites de camp (6 hores) i planificació participativa (12 hores) que conclouran en grups de treball per a la conceptualització de projectes artístics. 

La formació serà un espai de reflexió i de debat sobre les conseqüències de la discriminació i del racisme a la nostra societat. Està dirigit a professionals del sector cultural, de la mediació sociocultural i de la inclusió de persones potencialment discriminades i / o en risc d'exclusió social, així com a artistes i investigadors / es. Es posaran en comú experiències interculturals en l'àmbit artístic, capaços de promoure el diàleg, la inclusió, la participació i la cohesió social; la coproducció de projectes interculturals i narratives plurals que generin noves visions i representacions socials, superant estereotips. 

Es preveu que el programa de formació comenci el juny de 2021: s’informarà degudament als candidats seleccionats. 

    

Data límit: 07/05/2021 

 

Per a més informació: Convocatòria DRIS  
 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació del projecte DRIS