Els reptes de la cultura a les ciutats

Les polítiques culturals d'altres ciutats poden ser un referent o  tot al contrari, un aprenentatge del que veritablement no funcionaria a la nostra ciutat. Cada entorn requereix unes polítiques concretes i aquestes les podem veure reflectides a l'informe mundial sobre la cultura de les ciutats 2018, on es recullen les polítiques i projectes de 35 ciutat de diversos punts del planeta, de Lisboa a Hong Kong o de Dublin a Cape Town.
El World Cities Culture Report 2018, que edita el World Cities Culture Forum, pregunta als responsables polítics de les ciutats quins son els seus programes i les polítiques més innovadores, així com les tendències i projectes clau a nivell d’infraestructures que es realitzen a les seves ciutats.

El resultat que podeu consultar aquí, és el compendi més important de les polítiques culturals actuals de les ciutats. Davant d'un ordre mundial canviant, revela un objectiu compartit a les ciutats del món. Les troballes mostren una alineació notable en la nostra diversitat de membres, proporcionant un paper nou i crític per a la cultura en abordar la inclusió de tots els ciutadans i una nova definició de com, on i per qui experimentar la cultura.

 

Aquests punts son els que el World Cities Culture Forum destaca de l'informe:

• Som davant d’un ordre mundial canviant, amb polítiques nacionals sovint divisives que creen un entorn més hostil envers els immigrants, els refugiats i les minories.

Les ciutats del món tenen poder i agència per respondre a aquests canvis. Treballen conjuntament a través de xarxes per compartir idees i coneixements i fer progressos que no succeeixen a nivell nacional.

• Encara que la política cultural dels darrers vint anys ha treballat sovint per alleujar les pressions socials, a vegades també les ha contribuït de manera accidental, però això està canviant.

• En resposta als reptes globals contemporanis, les ciutats del món estan reequilibrant la seva política cultural: donen suport i creen programes destinats a fer que la seva oferta cultural sigui més inclusiva i centrada en els ciutadans.

• Aquest enfocament polític cap a la inclusió requereix un canvi de direcció: una "obertura" de la cultura en la qual els governs de les ciutats reconeixen, redefineixen i donen suport a noves formes de cultura, en nous espais, amb noves tecnologies, per part de nous creadors i per ser gaudits per nous públics.

• Perquè les ciutats del món tinguin èxit, no n'hi ha prou amb simplement tenir la cultura com el fil daurat de la política urbana. La cultura també ha d'estar oberta - oberta a totes les persones i llocs nous, a diferents idees i noves formes - perquè tots els ciutadans puguin veure un lloc per a ells mateixos a la ciutat i puguin conviure i col·laborar amb els seus veïns, en lloc de ressentir o desconfiar.
 

Podeu consultar el document complet amb els perfils de cada una de les ciutats, les seves polítiques culturals i els seus projectes:
 

PDF   World Cities Culture Report 2018
  


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris