Informe de resultats del Cercle de Comparació de Serveis Culturals

S’ha publicat l’informe de la quarta edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Culturals, un projecte que es realitza en col·laboració entre el Centre d’Estudis i Recursos Culturals, el Servei de Programació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona i un grup de municipis de la demarcació, amb l’objectiu de recollir i analitzar informació sobre l’acció cultural d’aquests darrers. L’informe s’adreça a les Regidories i els serveis tècnics de cultura d’aquests ajuntaments i vol aportar elements per a una anàlisi global i integrada de la gestió dels serveis culturals locals orientada a facilitar la seva millora.

Per analitzar la prestació dels serveis culturals locals s’avaluen els valors obtinguts en 9 àmbits significatius de la cultura: serveis centrals, biblioteques, espais escènics, museus locals, arxius municipals, centres culturals de proximitat, centres d’art, espais de creació i cicle festiu i festivals, així com als recursos econòmics i humans que s’hi dediquen.

El Cercle se Serveis Culturals, coordinat pel CERC, es va iniciar a l’any 2015 i a l’edició de 2018 (que treballa sobre les dades corresponents a l’any 2017), ha comptat amb la participació de  18 municipis:  Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, El Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès.

Com a tendència generalitzada en l’acció cultural local registrada a l’any 2017 destaquen tres elements: el manteniment del nivell de freqüentació dels equipaments culturals municipals assolit al llarg dels darrers anys,  l’amplitud del registre de les activitats que s’hi realitzen, així com la contínua millora en la comunicació de la programació cultural municipal mitjançant la utilització de les xarxes socials.
 

Els resultats més destacats de l'acció cultural del conjunt dels municipis participants als Cercles al llarg de 2017 són els següents:

 • S’ha assolit una mitjana d’1,3 equipaments culturals per cada 10.000 habitants.

 • El 2017 s’ha realitzat una despesa en serveis culturals de 57,6 €/habitant.

 • S’han fet una mitjana 192,4 activitats culturals als municipis per cada 10.000 habitants, destacant el dinamisme dels centres culturals de proximitat (80 activitats/10.000 hab.) i les biblioteques (64 activitats /10.000 hab.)

 • S’han realitzat 5,2 exposicions temporals per 10.000 habitants i 30,7 funcions d'arts escèniques, música i projeccions audiovisuals.

 • S’han comptabilitzat una mitjana de 13,4 entitats culturals per cada 10.000 habitants.

 • S’han produït 482,1 visites/assistents als equipaments culturals per cada 100 habitants en els municipis participants al Cercle.

 • S’han realitzat 2.450 visites anuals per 1.000 habitants als llocs web municipals de cultura.

 • El 98% de la despesa dels serveis culturals s’ha realitzat mitjançant gestió directa (per part de l’ajuntament, OOAA o empresa municipal).

 • Els treballadors de l’àmbit de cultura de l’ajuntament han estat el 6% del total de treballadors municipals.

 • El pes d’aquesta despesa corrent en cultura ha estat del 7% sobre el total del pressupost municipal.

 • La major part del finançament dels serveis culturals ha provingut de l’aportació de l’ajuntament, que l’any 2017 ha representat el 76% del total del pressupost total d’aquests serveis.

 • Entre els municipis del Cercle, s’observa la següent distribució percentual de la despesa corrent en cultura pels diferents serveis i activitats que aquesta integra: aproximadament una quarta part del pressupost s’assigna a biblioteques (26,4%), prop d’una cinquena part a espais escènics (19%) i també a serveis centrals (17,9%); a museus, cicle festiu i centres culturals de proximitat els correspon al voltant d’un 10% de la despesa corrent total, i a la resta de serveis / equipaments, representen unes proporcions properes o inferiors al 5% de la despesa corrent total.
   

Per a més informació, podeu consultar el document complet.

PDF   Informe de resultats del Cercle de Comparació de Serveis Culturals 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris