El paper de la Unió Europea en la governança cultural

Evangelia Psychogiopoulou (ed.) | Palgrave

Llibre que analitza les polítiques i accions de la Unió Europea per a la protecció i promoció de la diversitat cultural a Europa. Inclou un recull de contribucions acadèmiques que estudien qüestions clau relatives a les polítiques, legislacions i accions en matèria de cultura de la UE. S’hi analitzen debilitats i fortaleses, mecanismes i instruments emprats, objectius que es persegueixen i com s’afronten els grans reptes actuals: crisi econòmica, globalització, revolució digital i canvis en els models de producció, distribució i consum cultural. L’objectiu del llibre és proporcionar una visió panoràmica de la contribució de la UE a la governança cultural.

«Cultural governance and the European Union : protecting and promoting cultural diversity in Europe» explora les polítiques, instruments i mecanismes de la UE que de manera implícita o explícita afecten a la cultura, així com la dimensió cultural dels sistema de protecció de drets fonamentals a la Unió Europa. El llibre s’estructura en quatre apartats. El primer fa un repàs al desenvolupament progressiu de les polítiques culturals de la UE, explora la influència de la lògica econòmica que ha marcat l’agenda de creixement i competitivitat de la UE i presenta els dos instruments clau en matèria de polítiques culturals desenvolupats per la UE: el Mètode Obert de Coordinació Cultural (Cultural Open Method of Coordination) i el Programa Europa Creativa (Creative Europe Programme).

El segon apartat es fixa en les connexions entre cultura i altres  polítiques internes de la UE que tenen un fort enfocament econòmic i orientat al mercat. S’hi examinen les mesures i regulacions per protegir els béns culturals dels estats membres en el mercat lliure de la UE; les competències, polítiques i legislacions en matèria audiovisual i continguts en línia i les lleis i instruments d’harmonització i regulació del copyright i la gestió i explotació dels drets d’autor en la indústria musical. S’hi analitza també el suport de la UE a la diversitat cultural, l’aplicació de les normes de competitivitat i les mesures de finançament als sectors audiovisual, editorial, patrimoni i continguts digitals. També s’investiguen les ajudes de suport als mitjans de comunicació públics com a instruments de difusió cultural.

El tercer apartat analitza els efectes de la Carta de Drets Fonamentals de la diversitat cultural i com contempla la legislació europea el dret d’accés a la cultura i els drets de les minories. El quart apartat es refereix a la dimensió cultural de les polítiques exteriors de la UE i la seva relació amb organitzacions internacionals com la Organització Mundial del Comerç o la Unesco. S’hi examina la incorporació dels protocols de cooperació cultural en els acords de comerç i econòmics de la UE, s’analitza el paper de Convenció de la Unesco per a la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals i es fa un repàs al ventall de polítiques i instruments de cooperació cultural de la UE amb altres països i regions d’Amèrica Llatina i la Mediterrània. Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris