Arts en Salut

Aquesta setmana, l’Institut Català de la Salut i el MNAC amb la col·laboració d’Arts in Health International Foundation organitzen el I Simposi Internacional d'Arts en Salut en el que, durant dos dies, es presentaran diferents projectes i experiències desenvolupades en el nostre territori. 


Ja en les darreres jornades d’Interacció21 es va tractar la relació entre cultura i salut, i com la pràctica d’activitats culturals per part de la població millora la salut comunitària.


Paral·lelament, en aquesta comunitat us hem anat donant a conèixer els projectes i les publicacions que ens han semblat rellevants sobre aquest tema. Els podeu recuperar mitjançant l’etiqueta “Salut”


Però, què s'ha publicat durant aquest darrer any? Us en fem un breu recull. 


S’acaba de publicar a la revista Mnemosie: revista catalana de museologia l’article sobre el projecte Recuperart-19 escrit per Sonia Blasco i Janina Berzosa, del Servei de Museus i membres d’aquesta comunitat. On expliquen els seus orígens, la seva posada en marxa i mostren com es va començar a estrènyer la relació entre el Departament de Cultura i el de Salut, que és la base d’altres projectes en aquest àmbit. 
 
 

Museus participants de Recuperart-19 | © ICS
 
 


En el número anterior de la revista, publicat el 2022, trobem dos articles que posen el focus en col·lectius ben diferents. D’una banda, els infants.A Del museu a l’hospital: apropem el patrimoni cultural als infants hospitalitzats, Àngels Fernández Canals, arqueòloga i tècnica del Museu d’Història de Tarragona, explica el disseny d’un projecte d’inclusió social que, a través de l’educació museística, vol fer accessible el patrimoni cultural als hospitals. I exposa la prova pilot realitzada entre el Museu d’Alcover i l’Hospital Residència Sant Camil. D’altra banda, la gent gran. A Museus i gent gran. Què podem fer?, Maria Teresa Pérez Testor, assessora de programes participatius i d’accés a la cultura per a persones grans, fa una recopilació de les activitats realitzades per diferents institucions i entitats des de l’inici de la pandèmia i destinades al col·lectiu de la gent gran.
 
 

La revista Arte, individuo y sociedad, de la Universidad Complutense publica l’article “Arte, salud comunitària y COVID-19: ¿qué ha pasado? ¿qué podemos hacer? de Noemí Ávila, doctora en belles arts i antropòloga social i cultural que des del 2011 fa recerca en el camp de la prevenció, la promoció de la salut i la salut comunitària, explorant les possibilitats de l'art i les aliances intersectorials, i implicant agents socials i culturals en projectes d'art i salut. En aquest article fa un repàs de les accions dutes a terme durant els mesos de la pandèmia i planteja com es pot aprofitar tot el coneixement assolit per retornar-lo en forma d’experiències adreçades a infants i joves. 
 

Make Handwashing Fun | Rin Shimizu | Disponible a: Make Handwashing Fun! (talenthouse.com)


 

En l’àmbit europeu, trobem el projecte internacional Inclusive memory. Inclusive museums for well-being and health thorugh the creation of a new shared memory  finançat i desenvolupat pel programa Erasmus+ Programme KA220-HED i amb la participació de cinc països: UNED i Institut Català de la Salut (Espanya), Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia i Zètema Progetto Cultura srl (Itàlia), Universidade Aberta (Portugal), Haskoli Islands (Islàndia), Inter Alia (Grècia). La idea central del projecte neix de la premissa dels beneficis potencials de les arts i de la cooperació entre institucions educatives, institucions sanitàries i d'atenció social i museus per a la millora del benestar i la salut de les persones. Durant els darrers mesos del 2022 han començat a publicar els primers informes. En destaquem: Desk research on the use of Museums as Inclusive Spaces and Learning contexts for Health and Wellbeing development, és una investigació sobre programes i activitats educatives específiques impulsades des de diferents contextos culturals i museístics i orientades a la promoció de la inclusió social; Handbook on the use of technology for inclusive educational activities in museum context és un manual d’ús de les tecnologies digitals en les activitats dels museus que tenen com a objectiu la promoció del benestar integral (esfera de la salut, àmbit pedagògic i àmbit psicològic) del seu públic; Catalogue of best-practices of initiatives and actions to transform Museums into Inclusive Spaces és un recull de bones practiques adreçat a personal de museus, personal sanitari, docents i de serveis socials, amb la intenció de facilitar-los exemples d’accions realitzades en museus amb la idea de millorar la seva capacitat d’inclusió.
 
 

Acabant l’any, el projecte CultureForHealth coordinat per Culture Action Europe, publica el seu informe CultureForHealth Report: Culture’s contribution to health and well-being. A report on evidence and policy recommendations for Europe (versió revisada, desembre 2022) amb l’objectiu d’evidenciar l’efecte positiu de les activitats artístiques i culturals en la salut.
 


 

Finalment, volem recomanar-vos tres llibres del fons del Centre d’Informació i Documentació sobre arts i salut i que teniu a la vostra disposició. (Cliqueu en les imatges per a més informació)
 

 
 

         

 
 
 
 _______________________________________________________