Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2022


La població ocupada en el sector cultural se situa en 177.700 persones i disminueix un 4,5% interanual i un 8,2% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.500 homes i 72.200 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 7,3 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 23,1 %. El sector cultural aplega el 5,1% de la població ocupada a Catalunya, aquest quart trimestre de 2022. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 0,4 % respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,8 %.

 
 
 

Interacció Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T1/2019–T1/2022


 

Interacció Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T1/2019–T1/2022


 

Interacció Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T1/2017–T1/2022


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat