Educació artística i en gestió cultural: assignatures pendents i tendències actuals


ENCATC
 

Quines són les últimes tendències en recerca i educació sobre gestió i política cultural? En el marc del darrer congrés d’ENCATCArtists in the spotlight! In search of new agendas for education and research in the cultural management and policy field”, una de les trobades internacionals més importants dedicades als progressos realitzats en teoria, educació, investigació i pràctiques culturals, s’ha publicat un compendi de les ponències presentades que giren al voltant d’aquests temes.

En aquesta publicació trobem aportacions dedicades a aspectes com la memòria col·lectiva a través del patrimoni industrial, els reptes de la comunicació en el món de les arts escèniques o a l’impacte que la Covid-19 ha tingut en l’impuls de la innovació cultural. Ens centrarem, però, en aquells treballs directament relacionats amb l’educació artística.

 

Interacció Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona | ub.edu

Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona | ub.edu

 

Destacable és, per la seva singularitat, l’article “The Art of Moving On: Artists and Arts Workers Who Leave the Arts & Culture Sector” que analitza, a partir de les particularitats laborals del sector (autoocupació, treball parcial i temporal, etc.), perquè es considera un fracàs abandonar el treball a les arts i la cultura entre professionals que aspiren a treballar dins del sector. Els autors centren l’atenció en com l’educació artística pot adoptar un enfocament més integrat amb el mercat del treball, per preparar de forma adient als futurs professionals del sector i en la importància de comptar amb un currículum multidisciplinari.

Per la seva banda, l’estudi “The state of education in cultural management - artists' perspective” qüestiona la manca de competitivitat dels educadors en gestió cultural basant-se en una recerca realitzada entre artistes i professionals de la cultura – a Croàcia – que han mostrat insatisfacció en els coneixements adquirits al llarg dels programes educatius superiors sobre gestió cultural.

“At the Pivot point of Cultural Education Management, Teaching, and Artistic Practice” fa èmfasi en com la pandèmia ha fet pivotar el paper dels educadors culturals i com aquesta situació continuarà canviant en la fase de recuperació, tenint en compte com la innovació tecnològica i altres factors relacionats amb la salut, el comportament social o la substitució de llocs de treball per altres amb noves característiques hauran d’entrar en uns sistemes educatius que no estarien preparats per afrontar aquests canvis ràpids.

Per acabar, altre dels aspectes tractats en aquest congrés és de la inclusió de persones amb trastorn de l’espectre autista. “Beyond the Audience: Creating Effective Engagement Strategies for Students on the Spectrum in the Theatre Classroom” es fa ressò dels reptes que les formacions en teatre i dansa han d’afrontar a mesura que augmenta la prevalença de diagnòstics d’autisme per incorporar aquest vessant en el disseny dels plans d’estudis d’arts escèniques.

 

 

Podeu consultar i descarregar-vos la publicació:
 

Johansson, T. (ed.). (2021). Artists in the spotlight! In search of new agendas for education and research in the cultural management and policy field. ENCATC. encatccongress.org

   


 


 

_____________________________________________________________________