El valor social de les arts del carrer


Kulturaren Euskal Behatokia (Observatori Basc de la Cultura) | Artekale


Les arts del carrer reivindiquen, des de diverses disciplines i llenguatges, l’espai públic, posen l’accent en la interacció amb les persones i superen qualsevol mena de barreres físiques, econòmiques o educatives. Resideix el valor social de les arts del carrer en aquestes particularitats?

L’Observatori Basc de la Cultura, en col·laboració amb l’associació basca d’arts del carrer Artekale, ha publicat “El valor social de las artes de calle”, un document que es basa en els resultats d’una enquesta realitzada als associats de la plataforma i en el treball qualitatiu recollit a partir d’entrevistes a diferents agents implicats en el sector al País Basc.
 
 

Fira Mediterrània de Manresa

Fira Mediterrània de Manresa | firamediterrania.cat
 
 

L’informe obre amb una reflexió al voltant del valor social i les seves implicacions, entenent el retorn social de la cultura com a component nuclear de l’acció cultural. Partint d’aquest plantejament, es proposa un model multidimensional d’avaluació del valor social a partir de tres eixos: el valor intrínsec de les experiències culturals; el valor instrumental derivat dels beneficis econòmics, socials i mediambientals; i el valor social compartit, relacionat amb els processos, mètodes i estructures de treball de les organitzacions culturals.

Tot seguit, l’estudi mostra els resultats obtinguts per al context basc, d’una banda, des d’una anàlisi evolutiva i, de l’altra, sectorial, analitzant el model de producció i programació, la composició de les companyies d’arts del carrer, la seva personalitat jurídica i altres aspectes relacionats amb la dimensió econòmica o l’ocupació al sector.

Les dades mostren un sector format majoritàriament per companyies petites (un 34,6% estan formades per 2 components), que operen en règim d’autònoms (un 42% de les companyies), el gruix de les quals recau sobre treballadors eventuals. Amb tot, es tracta d’un sector caracteritzat per una gran heterogeneïtat, especialment quant a la seva dimensió econòmica.

El document també aprofundeix en els atributs especials de les arts del carrer en tres eixos: les característiques que fan que aquestes tinguin un codi propi; les implicacions que té el fet que el seu lloc de representació sigui l'espai públic; i la particular relació que s’estableix amb el públic. Així mateix, es fa ressò de com la pandèmia – tot i els avantatges de fer ús de l’espai obert – ha  tingut un impacte en el sector.

L’informe tanca amb un apartat que identifica els principals reptes als quals hauran de fer front les arts del carrer en un futur pròxim, sobretot en relació amb la formació, el model productiu, la distribució, la programació i la relació amb els públics.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Observatorio Vasco de la Cultura. (2021). El valor social de las artes de calle. Gobierno Vasco: Departamento de Cultura y Política Lingüística. euskadi.eus

 


 


 

_____________________________________________________________________