Les dones, infrarepresentades en la indústria audiovisual europea


European Audiovisual Observatory
 

Davant el constatat desequilibri de gènere existent entre professionals del cinema, l’European Audiovisual Observatory ha estudiat les dades recollides a la seva base de dades en referència a les produccions de llargmetratges estrenats a Europa durant el període 2016-2020.

Actualment, menys d’un de cada quatre directors de cinema és dona, però aquesta no és l’única conclusió que es desprèn de l’estudi “Female professionals in European film production”. Quina és la representació real de dones professionals darrere de les càmeres?

L’informe inclou una visió general de la presència de dones en la indústria cinematogràfica que han treballat almenys en un llargmetratge en funcions de direcció, guió, producció, direcció de fotografia, composició o interpretació en un rol principal. Repassem els principals resultats.
 

Interacció female film_presencia

Percentatge de dones professionals del cinema en actiu, per categoria professional (2016-2020)
 

Directores

Actualment, la presència de dones en la direcció és del 23%, amb tot, aquestes dirigeixen de mitjana menys pel·lícules que els homes i és molt probable que hagin de codirigir llargmetratges en col·laboració amb un home. Aquestes dades són sensiblement superiors per a la direcció de documentals (29%) i es redueixen fins al 16% en el cas dels films d’animació.

   

Representació de dones en la direcció de llargmetratges
 

Guionistes

Les dones guionistes tenen menys probabilitats que els homes de ser les úniques guionistes d'una pel·lícula: només el 32% de les pel·lícules van ser escrites per una dona, enfront del 57% en el cas dels homes.

Productores

La presència de dones productores representa el 33% de les produccions. No obstant això, tot i que la bretxa de gènere és menys pronunciada en el cas de la producció i el guió, l’estudi destaca que en aquests rols se sol treballar en equip, en lloc de treballs més solitaris com la direcció i la direcció de fotografia, com comprovarem tot seguit.

Directores de fotografia

Les dones només representen el 10% dels llocs de direcció de fotografia en llargmetratges, una dada que s’ha mantingut estable al llarg del període analitzat i entre els diversos gèneres.

Compositores

Només el 9% de les composicions musicals de les pel·lícules han comptat amb presència femenina, sigui com a compositores úniques o en equip, unes dades que es redueixen al 6% en el cas de dones dirigint un equip de compositors. Amb tot, s’aprecia una lleugera evolució en el període 2016-2020 que podria predir una major presència de dones compositores en el futur.43% escrites per un sol home. Quant a la coescriptura de guió amb presència femenina, el 68% es van realitzar amb més guionistes, enfront del 57% en el cas dels homes.
 

Proporció mitjana de dones compositores per pel·lícula
 

Actrius principals

La majoria de les pel·lícules europees (83%) han comptat amb almenys un paper principal femení. No obstant això, en considerar cada gènere sobre el nombre total de rols principals per pel·lícula, la proporció femenina mitjana per pel·lícula és tan sols del 38%.


 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Simone, P. (2021). Female professionals in European film production. European Audiovisual Observatory obs.coe.int

 


 


 

_____________________________________________________________________