Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts en 2020: les administracions no aproven


CoNCA
 

Com ve sent costum des de l’any 2010, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha presentat el seu “Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2020” marcat, aquest any, per la pandèmia de la Covid-19 que ha agreujat la difícil situació estructural del medi cultural, on les organitzacions petites i mitjanes, que configuren el gruix de l’ecosistema cultural català, són les que més han patit les seves conseqüències. Una situació anòmala que tanca l’any amb un 20% de les persones treballadores de la cultura sense feina.

L’informe obre amb les anàlisis en detall de les tendències i les diverses intensitats amb què la pandèmia ha afectat cada subsector de la cultura: arts escèniques, arts visuals, audiovisual i multimèdia, cultura popular i associacionisme, creació literària, edició, llengua catalana, museus i patrimoni, música clàssica i música popular. Cada apartat compta amb les reflexions d’experts en la matèria al voltant de cadascun d’aquests àmbits.
 
 

Sala Maria Aurèlia Capmany. Mercatflors.cat

Sala Maria Aurèlia Capmany | Mercatflors.cat
 
 

Focus en les polítiques culturals durant 2020: les administracions públiques no aproven

L’informe, que inclou per primera vegada una anàlisi de les polítiques culturals desplegades pels diferents òrgans de la Generalitat, denuncia la deficient activitat legislativa sobre temes culturals des de 2018, on només s’han aprovat dues lleis sobre aspectes organitzatius i de composició de l’ICEC i el CoNCA. A més, destaca el fet que alguns àmbits de la cultura no comptin encara amb una regulació específica, amb els sectors musical i de les arts escèniques com a clar exemple.

La campanya a favor del 2% cultural, reclamada pel sector i la plataforma Actua Cultura, va ser objecte de les dues reunions específiques de la Comissió de Cultura del Parlament que van tenir lloc en 2020. Amb la pròrroga dels pressupostos de 2017 (263,5 milions d’euros) els dos exercicis següents, l’any passat es va incrementar la partida destinada a cultura fins als 301,8 milions, l’1,1% del total dels pressupostos, lluny de la fita del 2% marcada pel sector. En aquest context, i entre les resolucions adoptades durant 2020, l’informe destaca aquella que insta el Govern a millorar el finançament de la cultura en un període màxim de quatre anys.
 
 

Despesa pública en cultura a Catalunya (dades agregades del Departament de Cultura i de les administracions locals catalanes)

Despesa pública en cultura a Catalunya (dades agregades del Departament de Cultura i de les administracions locals catalanes)
 
 

D’altra banda, l’excepcionalitat de la pandèmia ha provocat l’aprovació per part del Govern català de la xifra històrica de 55 decrets llei en matèria cultural, la majoria destinats a actuacions relacionades amb la crisi de la Covid-19 i adreçades, en especial, als sectors de les arts en viu i l’oci cultural, greument afectats per les mesures de contingència.

Quant a les accions dutes a terme pel Departament de Cultura i amb unes previsions estroncades per l’arribada de la pandèmia, una bona part dels pressupostos (110 milions d’euros, d’entre els quals 79,5 milions provinents del mateix Departament) es van mobilitzar per pal·liar les conseqüències de la crisi. La partida més important (46,3 milions) es va destinar a convocatòries de subvencions per compensar les pèrdues produïdes pel tancament o la limitació d’aforaments.

Pel que fa a l’enquesta que el CoNCA ha realitzat als agents de la cultura s’extreu que, tot i que el sector valora positivament les accions del Departament de Cultura adreçades a la planificació de les línies de treball per a la recuperació post-Covid, hi ha una percepció generalitzada que s’ha treballat de forma improvisada i descoordinada des de les diverses administracions públiques, l’actuació dels quals valoren en un 1,8 sobre 5.

Així mateix, els enquestats recriminen a les administracions locals la manca de suport als agents culturals. Respecte a aquesta qüestió, el CoNCA reclama l’impuls d’un acord nacional per a la cultura que articuli la coordinació entre les diferents administracions i l’establiment de prioritats estratègiques.
 
 

Despesa en cultura per habitant a Catalunya per administracions

Despesa en cultura per habitant a Catalunya per administracions
 
 

L’informe ofereix una diagnosi detallada que fa el CoNCA sobre l’impacte de la pandèmia en les arts i la cultura a partir d’un qüestionari adreçat a organitzacions culturals i a professionals del sector, així com un extens recull de dades sobre l’estructura del sector, aspectes sociodemogràfics, econòmics i de participació i pràctiques culturals. Podeu consultar un resum de les dades més rellevants, per sector, en aquest document.

El document tanca amb una sèrie de conclusions que apunten als reptes més urgents que afronta el sector de la cultura i de les arts a Catalunya, que impliquen impulsar mesures legislatives, intensificar la col·laboració entre administracions, avançar en el suport públic i la regulació de la creació artística i de l’Estatut de l’Artista o atènyer el 2% cultural en els pressupostos de la Generalitat.
 
 

Presentació de l'Informe anual de l'estat de la cultura i de les arts 2020
 
 

   
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 
 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).(2021). Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2020. CoNCA conca.gencat.cat

 


 


 

_____________________________________________________________________