Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts en 2020: les administracions no aproven