Engage! Claus per afavorir la participació cultural de la gent jove


PEN Català
 

Sovint, el col·lectiu de la gent jove queda fora de les programacions de les organitzacions culturals i, quan hi és, pateix els efectes d’unes actituds paternalistes, molt allunyades a la seva realitat i interessos. És evident que cal desenvolupar estratègies que afavoreixin la participació juvenil, en la seva diversitat i en igualtat amb altres col·lectius. Però, per on començar?

Amb l’objectiu de canviar aquesta situació neix Engage, un projecte europeu liderat pel PEN català que cerca promoure la participació de la gent jove – especialment aquells grups infrarepresentats per raons econòmiques, socials o territorials – en la vida cultural i literària de les ciutats, incentivant l’apoderament i el foment del pensament crític entre els adolescents.
 
 

Projecte Moving Cinema, liderat per A Bao A Qu

Projecte Moving Cinema, liderat per A Bao A Qu
 
 

L’estratègia desenvolupada estableix un protocol basat en mètodes de coproducció cultural per tal de millorar la interacció amb les persones joves, que s’ha materialitzat en la guia “Joves al centre de la producció cultural”. Adreçada principalment a organitzacions literàries, es tracta d’una eina que pot inspirar projectes públics i privats que treballin diverses disciplines, com ara teatres o centres educatius.

Aquesta guia acompanya els promotors d’iniciatives culturals en la definició i planificació del projecte, el seguiment de les activitats programades i l’avaluació dels objectius. Es divideix en tres blocs – disseny, implementació i avaluació – que faciliten el procés de desenvolupament del projecte per passos, llança una sèrie de preguntes a respondre en cada apartat, recorda els factors a tenir en compte en la seva concepció i il·lustra cada pas amb diverses experiències i casos pràctics dels quals inspirar-s’hi.
 
 

Fases per a la planificació de projectes. Engage

Fases per a la planificació de projectes. Engage
 
 

De fet, el document s’alimenta de més de 40 iniciatives provinents de deu països – que també es poden consultar al lloc web -, entre les quals trobem alguns casos propers com els de “DeBAT a BAT, llegir i llegir-se” (impulsat per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona) i “EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona” (promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona).
 

Reconèixer i escoltar a la gent jove

Al llarg de les seves pàgines, el document recorda una sèrie de consideracions i particularitats a tenir en compte a l’hora d’afavorir la participació de la gent jove, com ara, fer ús de les noves tecnologies, generar el context per donar-los l’espai adequat per al codesenvolupament del projecte o cedir-los poder de decisió.

En aquesta línia, el lloc web d’Engage recull una sèrie de recursos útils en matèria d’audiències culturals, educació, hàbits de lectura i caixes d’eines, a banda d’altres materials creats en el context del projecte, que poden servir d’utilitat a l’hora d’involucrar les persones joves en el desenvolupament de projectes i en la seva participació activa.

   
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la guia:
 

Barutel Gaspar, N., PEN Català (2019). Joves al centre de la producció cultural. Guia per millorar la interacció amb la gent jove i promoure’n la participació cultural activa. PEN Català. engagenow.eu

 


 


 

_____________________________________________________________________