Festivals, espai públic i inclusió social en temps de pandèmia


Festspace
 

La celebració d’esdeveniments culturals i festius en el marc de la pandèmia va suposar el redisseny dels formats, l’impuls de la digitalització i la reducció d’aforaments i de programació, en la major part dels casos. Tot i la celebració simbòlica de molts d’aquests festivals i festes populars, la presencialitat ha donat pas a la virtualització. Com serà la nostra relació amb l’espai públic en un escenari postpandèmic?

A partir de l’estudi dels casos de 5 ciutats europees – Dublín, Göteborg, Londres, Glasgow i Barcelona – el projecte europeu Festspace té com a objectiu explorar el rol que juguen els festivals i altres esdeveniments que tenen lloc a espais públics a l’aire lliure en la consecució dels objectius de les polítiques d’inclusió social.

El focus de la recerca desenvolupada a Barcelona, liderada per la Universitat Oberta de Catalunya i la investigadora Alba Colombo, se centra en el potencial econòmic, social i cultural de l’ús de l’espai públic a l’aire lliure com a espais inclusius on elements com la participació, el foment del sentit de la pertinença d’aquests espais i l’enfortiment de les xarxes socials. Sala Montjuïc, com a exemple de recuperació d’un espai històric, i les Festes de la Mercè, com a plataforma d’inclusió de diverses comunitats culturals, han sigut els casos d’estudi escollits.
 
 

Barcelona i les seves celebracions: la reacció social d’una ciutat buida en ple moviment | Festspace
 
 

Realitzat en el marc d’aquest projecte, l’estudi "Festivals, public space and cultural inclusion: public policy insights" indica que, tot i existir un pensament polític sobre com els festivals poder atènyer la inclusió social, aquest no està suficientment lligat als àmbits polítics pertinents i no s’ha traduït en una atenció política específica.

En un territori on la cultura festiva i la vida al carrer són una característica intrínseca del nostre caràcter, les mesures preses per fer front a la crisi sanitària han suposat un canvi radical en la forma en la qual ens relacionem als espais públics. En aquest context, sorgeix el debat sobre on es troba l’equilibri entre la virtualització d’aquestes celebracions i l’arrelament als costums lligats a l’ús de l’espai públic.
 
 
 
 

Referències bibliogràfiques
 

Quinn, Q., Colombo, A., Lindström, K., McGillivray, D., Smith, A. (2020). Festivals, public space and cultural inclusion: public policy insights. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1858090


 


 

_____________________________________________________________________