PIG: un experiment en la presa de decisions col·lectives

Una contribució de la política cultural per a l’avaluació de l’art a l’espai públic.

Cinc cèntims, Clinc. Vint cèntims. Clinc. Les petites monedes que entren per l’escletxa oberta damunt el llom, s’acumulen dins del porquet. Qui no ha tingut mai la guardiola del porquet? Sí, aquella que fins que s’ompli no podrem trencar per descobrir tot el que hem pogut arribar a estalviar. Pig és una instal·lació d’art en forma d’aquest tipus de guardiola però gegant i transparent. Pig, té la virtut d’aparèixer sense avisar a l’espai públic i ho fa acompanyat d’un breu missatge: "Aquest és un fons comunitari. Si voleu, podeu contribuir-hi i, quan hàgiu acordat com gastar-lo, podeu obrir-me i gastar-lo". I això és tot. #ThePig.

La plataforma europea per a l’art a l’espai públic, IN SITU i l’empresa Kaleider, van crear Pig i el van fer viatjar a sis indrets d’Europa entre 2018 2019, rebent tot tipus de reaccions: A Marsella, les discussions sobre com gastar els diners van portar a debats sobre el sensellarisme, la migració i l'estatus dels refugiats. A Tàrrega, en canvi, els nens feien retirades periòdiques del fons. A tot arreu, Pig va ser un catalitzador de noves reunions, discussions i debats intensos, que van tocar directament o indirectament qüestions de democràcia, devolució i bé comú.
  

Els conceptes senzills poden generar grans idees.
 

Aquesta avaluació, un informe encarregat per IN SITU, coordinat per On the Move i elaborat per la Comissió de Cultura de CGLU, és una mirada retrospectiva a Pig des del punt de vista de les polítiques públiques, partint de la idea que tant les ciutats i com els seus governs poden prendre alguna cosa de l’art a l’espai públic. L’avaluació del projecte que va començar el 2018, es finalitzava a l’abril del 2020, en un context en què la pandèmia COVID-19 està confirmant el poder de les comunitats i examinant millor com es formen, que inclouen i com es relacionen amb les estructures més grans de governança. L’accés a l’espai públic s’ha reduït per a alguns, però la qüestió de com ens ajuntem, com prenem decisions i com creem confiança entre nosaltres, és més urgent que mai.

Consulteu-ne l'informe:
 

Le Sourd, Marie., i  UCLG Culture Committee (Coords,) (2020). «Pig: an experiment in collective decision-making : A cultural policy contribution to the evaluation of art in public space»  Marseille: IN SITU - European platform for artistic creation in public space.

Recuperat de http://www.in-situ.info/en/activities/en/pig-an-experiment-in-collective-decision-making-43