Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable

La pràctica cultural i artística ha de formar part, de manera irrenunciable, del procés d’aprenentatge de qualsevol persona. En un context com l’actual on les desigualtats lluny de disminuir van en augment, és més necessari que mai reclamar que les polítiques públiques facin una aposta clara i decidida per garantir que la pràctica artística i cultural en general formi part de les trajectòries formatives de tots els infants i joves, sense excepcions. En aquesta publicació hi trobareu reflexions i propostes al voltant de diverses qüestions fetes per un grup de treball format per diversos professionals de l’àmbit de la música i les arts. El document vol ser útil per a la revisió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.
 


       L’accés a la pràctica artística i, per tant, el desenvolupament de les destreses necessàries per fer-ho, és una condició indispensable per a la garantia dels drets culturals.
 
 

Aquest document presenta la relatoria de quatre sessions temàtiques sobre per què les arts escèniques han de ser presents en l’educació, quines aportacions poden tenir i com es poden desenvolupar projectes artístics des la perspectiva d’Educació 360. L’Aliança Educació 360  és una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) que pretén que el model educatiu incorpori els entorns d’aprenentatge que actualment són fora del sistema reglat, amb la finalitat de poder oferir més i millors oportunitats educatives per a tothom. Per fer-ho es proposa connectar temps, espais, aprenentatges i agents educatius.

Des d’aquesta perspectiva, són molts els municipis que des de fa més temps o de manera més embrionària han estat desenvolupant projectes en què les escoles, les institucions culturals i altres agents educatius col·laboren per fer arribar la pràctica de les arts a tots els sectors de la societat. Aquestes iniciatives connecten els espais i temps lectius i no lectius, i s’han bastit sobre aliances fortes, d’anada i tornada, que han fet fins i tot repensar el rol en la comunitat de cada un d’aquests actors. Tanmateix, aquesta mirada va més enllà de certes edats i també el dret a l’educació al llarg de la vida és un element present en aquest document.

Es presenta doncs, un document que pot ser útil per a la revisió i reflexió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.

Consta d’una primera part introductòria (La importància de les arts en l’educació), un segon capítol dedicat als programes, els i les professionals i l’aliança entre sectors (L’Educació 360 com a resposta) i un apartat centrat en l’aliança per a les arts en l’educació i el pas de l’experiència pilot a la universalització (Les polítiques públiques). També inclou dos annexos finals: Resum i propostes i Casos i experiències destacables.

Aquest darrer annex sobre casos i experiències recull propostes des de les escoles i centres artístics , les organitzacions, institucions i associacions , el desenvolupament del territori o les aliances amb els centres educatius

 

_____________________________________________________________________________________________
 

    Guia en PDF:

Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable. (2020). Aliança Educació 360. https://www.educacio360.cat/les-arts-son-han-de-ser-un-element-central-de-leducacio/


 

_____________________________________________________________________________________________


 


 

Les informació procedeix de la web i canals de comunicació del projecte.