La despesa en cultura dels municipis (2014-2017)

Una vegada passats els anys més durs de la crisi econòmica, sembla els pressupostos en cultura comencen a recuperar-se. Tot i això, el creixement és tímid i els ajuntaments segueixen prioritzant altres partides per davant de les de cultura: el 2009 aquesta despesa representava un 9,4% de la seva despesa global, mentre que el 2017 es situava al 5,9%.

Per veure aquesta evolució, el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona elabora amb una certa periodicitat una anàlisi de la despesa municipal en cultura. Enguany s’ha estudiat el període comprés entre els anys 2014 i 2017. Com es va poder veure en l’anàlisi anterior, i després d'un període de fortes retallades, el 2015 va ser el primer any amb un lleuger augment dels recursos destinats a cultura. La tendència a l’alça es confirma en els dos anys posteriors: des de 2015, la despesa en cultura acumula un creixement del 24%. Tot i aquesta recuperació, les xifres no arriben a equiparar-se amb els pressupostos destinats a la cultura d’abans de la crisis.

Tanmateix, els municipis continuen sent l'administració pública que més recursos dedica a la cultura a Catalunya, amb un 58,6% del total. Els segueix la Generalitat, que se situa al voltant d’un terç (28,6%), i les Diputacions (10,2%), l’Estat (1,9%) i els consells comarcals (0,6%).

En termes de despesa per habitant, l'any 2017 els municipis de la província de Barcelona van destinar, de mitjana, 60,74 euros a la cultura. Aquesa xifra s'eleva fins als 86,09 euros per habitant en municipis de menys de 5.000 habitants, es manté vora la mitjana en les franges intermèdies i baixa a 43,77 euros per habitant als municipis que tenen més de 100.000 habitants, que són els més beneficiats de les economies d'escala.

Trobareu l'informe complet i anàlisis de la despesa en cultura en anys anteriors als  documents següents:


PDF Despesa en cultura dels ajuntaments de la província de Barcelona 2014-2017

PDF Despesa en cultura dels ajuntaments  de la província de Barcelona 2012-2015

PDF La despesa en cultura dels ajuntaments de la província de Barcelona 2004-2013

PDF La despesa en cultura dels ajuntaments (2011)

 


 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris