Els presspostos municipals de cultura 2012 -2015

Als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, els recursos destinats a la cultura van ser dels que més es van reduir durant els anys de crisi econòmica, amb una davallada un 50% superior a la mitjana. Es podria afirmar que la cultura va patir una doble retallada: en termes absoluts, per la reducció general dels recursos disponibles, i en termes relatius, en relació al conjunt de la despesa dels municipis. És a dir, que els ajuntaments van prioritzar unes altres despeses per davant de les de cultura, que va recular fins a nivells d'inversió de finals del segle XX.

Enguany, el període de retallades generalitzades es pot donar per tancat, i els recursos destinats a la cultura han iniciat una lenta recuperació. El 2015 va ser el primer d'ençà el començament de la crisi en el qual van créixer els quatre principals capítols de despesa -el corresponent a la compra i contractació de béns i serveis, el de personal, el de transferències corrents i el d'inversions corrents. Això no obstant, si bé aquest any 2015 el conjunt de la despesa dels municipis de la província de Barcelona va ser equiparable a la de 2006, la de cultura tan sols es situava al nivell de la de 2001.

Caldrà esperar a conèixer les dades dels anys posteriors per veure si el creixement es consolida i si la cultura recupera el lloc que havia ocupat en el conjunt de la despesa dels ajuntaments.

El Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona ha elaborat una anàlisi de la despesa municipal de cultura entre els anys 2011 i 2015. El treball s'ha fet a partir de les liquidacions dels pressupostos de despesa que els municipis de la demarcació de Barcelona lliuren al Servei d'Informació Econòmica de la mateixa Diputació. S'ha pogut disposar, de mitjana, de les liquidacions dels pressupostos de cultura del 278 municipis dels 311 que conformen la província de Barcelona, un 89% dels mateixos. 

Podeu llegir el document complet aquí.

També, trobareu l'anàlisi de la despesa municipal en cultura en anys anteriors als documents segúents:


PDF La despesa en cultura dels ajuntaments de la província de Barcelona 2004-2013

PDF La despesa en cultura dels ajuntaments (2011)

   


 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris