Les dades culturals. Consideracions ètiques, problemes i oportunitats

El Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona es proposa reflexionar al voltant de les dades culturals amb un estudi que posi sobre la taula quins són els mecanismes de captació de dades que tenen a l’abast els ajuntaments i que, al mateix temps, reflexioni sobre les implicacions ètiques vinculades a la recollida i la gestió de les mateixes.

Les dades han adquirit, al llarg dels darrers anys, una importància creixent. Els avenços tecnològics han propiciat un salt qualitatiu en els sistemes de captació de dades, que actualment permeten l’acumulació d’una gran quantitat d’informació sobre els usuaris de determinats productes o serveis, especialment digitals. Sovint, aquestes dades pertanyen a l’esfera personal i, per tant, la seva gestió requereix uns criteris legals i ètics que garanteixin el respecte a la privacitat.   

L’àmbit cultural i, més concretament, les àrees de cultura dels ajuntaments, encara no han incorporat plenament la recollida i l’anàlisi de dades sobre les seves actuacions, de manera que s’obre la possibilitat que ho facin de manera planificada, tenint en compte criteris de responsabilitat, transparència i respecte envers les dades personals.   

El treball analitza quins són els mecanismes de recollida de dades més utilitzats al sector cultural, així com l’ús que es fa de la informació des d’una perspectiva ètica. També inclou un marc teòric que estableix què entenem per ètica de dades, una enumeració de les possibilitats tècniques i tecnològiques en aquest àmbit i, finalment, el dibuix d’un possible escenari de futur per a la gestió municipal de dades culturals.


PDF Les dades culturals: Consideracions ètiques, problemes i oportunitats


Podeu adquirir el document (en paper) a la llibreria de la Diputació de Barcelona.