Revisió Pla d'Acció Cultural. Ajuntament de Malgrat de Mar

El passat mes de juliol es va lliurar a l’Ajuntament de Malgrat de Mar la Revisió del Pla d’Acció Cultural del municipi un projecte elaborat per la consultora en polítiques culturals Cristina Rodríguez amb el suport dels serveis tècnics del Programa d’Assessorament Cultural del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona per donar resposta a la petició d'assessorament d’aquest Ajuntament.

La regidoria de Cultura de Malgrat de Mar ha vist necessari revisar i actualitzar el Pla d’Acció Cultural presentat l’any 2009 ja que llarg d’aquests anys Malgrat s’ha transformat i la cultura ha adquirit un nou protagonisme: la dotació  de nous i rellevants equipaments (Arxiu Municipal, Centre Cívic del Castell); la posada en valor del patrimoni local; la revitalització del teixit associatiu i la voluntat de la regidoria de potenciar-lo i incrementar la seva participació en la dinàmica cultural de la vila....Per tant, calia posar al dia les dades, situar de nou el sistema cultural local, valorar la vigència dels objectius formulats en el seu moment i plantejar noves fites culturals.

 El document de revisió s’estructura en quatre grans apartats:

  • En el primer es revisen les principals dades de context que permeten valorar l’evolució de la població de la vila en el darrers anys
  • El següent apartat analitza  els elements que conformen l’actual sistema cultural
  • El tercer apartat es du a terme el balanç del Pla d’Acció Cultural 2009 amb una valoració del grau d’implementació de les propostes.
  • En darrer terme es presenten les propostes del pla d’Acció 2016-2022 formulant una estratègia cultural municipal que compti amb la participació dels agents culturals locals. 

El nou Pla d’Acció Cultural 2016-2022 posa de manifest que les prioritats han canviat i per tant calen noves estratègies, tot i que alguns objectius i propostes segueixen vigents.

Així doncs i a partir de les propostes recollides en les diverses entrevistes a agents culturals locals i en la jornada participativa, el Pla d’acció presentat s’estructura en tres àmbits temàtics i un de caire transversal. Al seu torn, cada àmbit temàtic es subdivideix en diferents línies estratègiques:

ÀMBITS TEMÀTICS

1. L’Accés a la cultura

1.1. Potenciar la cultura de proximitat i la dinamització comunitària

1.2. Estimular les sinèrgies entre educació i cultura

1.3. Fomentar la creació de públics

2. Les activitats, serveis i equipaments

2.1. Impulsar les programacions culturals

2.2. Potenciar uns serveis culturals de qualitat

2.3. Projectar una xarxa d’equipaments culturals

3. El patrimoni i la projecció exterior

3.1. Implicar la ciutadania en el patrimoni

3.2. Impulsar un turisme respectuós

Àmbit transversal: La governança de la cultura  

El document s’ha d’entendre com l’instrument que guiarà la vida cultural del municipi durant els propers anys i permetrà afrontar i reforçar les polítiques culturals. Es tracta d’un document operatiu que ha de convertir-se en un dels principals referents tant pels responsables polítics i tècnics, com pels agents culturals del municipi.


PDF Revisió Pla d'Acció Cultural. Ajuntament de Malgrat de Mar 


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris