MCP Broker. Fomentar la integració social de les persones migrants a través de les institucions culturals públiques

Aconseguir que la cultura surti de les institucions culturals o que tot tipus de persones accedeixi a les seves instal·lacions és un desafiament al qual s'han d'enfrontar moltes institucions culturals públiques i privades europees. El projecte "Negociant la participació cultural dels migrants" (Brokering Migrants 'Cultural Participation - MCP Broker, en anglès) ha treballat amb aquest objectiu, afrontant des del seu inici a l'octubre de 2013 el desafiament particular que molts d'aquells que han immigrat a Europa des dels anys '50, així com els seus descendents, no són part integrant del públic o visitants d'institucions públiques, i tampoc no són part dels productors culturals o dels equips d'aquestes institucions culturals.

​Les responsables de desenvolupar aquest projecte finançat pel Fons Europeu per a la Integració han estat cinc organitzacions de sengles països de la UE: Culture Action Europe - CAE (Bèlgica), Intercult (Suècia), EDUCULT (Àustria), ECCOM (Itàlia) i Interarts (Barcelona); aquesta última, amb la comesa de la gestió general i la coordinació.

Es pot definir la integració d'immigrants com un "procés a doble via", i aquest ha estat el leitmotiv per a la política d'integració de la Unió Europea. En aquest sentit, MCP Broker ha estudiat el paper de les institucions culturals com a actors de societats que integren a immigrants, qüestionant com aquests s'adapten a la nova composició demogràfica de les nostres societats. Amb aquesta finalitat, en el marc del projecte s'ha desenvolupat un instrument d'avaluació comparativa (Benchmarking tool): en ell s'identifiquen aquells criteris per classificar el desenvolupament institucional en els sectors de la visió / política institucional; visitants / públic; programació / repertori / col·leccions / narrativa; socis / col·laboradors; equip; consells; i proveïdors-. Aquest instrument ha estat testat a través d'entrevistes a diverses institucions culturals a cada país, per dur a terme una recerca pilot per obtenir dades que seran publicades i disseminades, per al seu ús directe per les institucions (autoavaluació) i per les organitzacions que financen la cultura.

A la recerca pilot li ha seguit la posada en marxa de diferents partenariats d'aprenentatge (Learning Partnership): trobades entre institucions amb diferent nivell de gestió de la diversitat; entre institucions culturals i organitzacions d'immigrants; entre institucions culturals i agències d'ocupació; o entre institucions culturals i escoles.

En aquests tallers, els participants han analitzat les estratègies actuals sobre foment de la diversitat cultural, educació intercultural, participació de migrants en centres culturals públics, etc., i han treballat conjuntament per generar noves idees en aquests àmbits.

Del 30 de juny al 2 de juliol del 2015 s'ha celebrat a Barcelona la Conferència Final de MCP Broker: MCP Broker SHOW. L'esdeveniment ha tingut lloc en el singular espai del centre de recerca i producció artística Hangar. Durant aquests dies, s'han posat en comú els diferents treballs realitzats per cada un dels socis amb institucions culturals públiques dels seus respectius països.

Els participants -representants de les organitzacions sòcies del projecte i de les institucions locals i regionals que han col·laborat en la fase de recerca, així com experts internacionals, mitjans de comunicació i ciutadania vinculada a l'àmbit analitzat- han tingut ocasió de generar coneixement de manera conjunta, informant i alimentant un debat conjunt. Així mateix, han pogut difondre i discutir els seus resultats amb un públic que va més enllà de l'implicat en el projecte.

Les conclusions finals d'aquest projecte, així com la resta d'informació referent a la Conferència, que ha procurat contribuir a la millora de la capacitat de les institucions públiques culturals per interactuar amb la població migrant, estan disponibles en mcpbrokerconference.wordpress.com.