LABPATC

NOM:  LABPATC Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural

ENTITAT:  Universitat de Barcelona

WEB http://www.ub.edu/labpatc/

PRESENTACIÓ: LABPATC Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural

DESCRIPCIÓ: LABPATC impulsa un programa d’investigació aplicada, formació especialitzada i desenvolupament de projectes i solucions sostenibles i innovadores per a organitzacions i empreses dels sectors cultural i turístic, especialment en l’àmbit del patrimoni, els museus i el turisme cultural. 

LABPATC pretén esdevenir un centre d’excel·lència de referència nacional i internacional amb un clar compromís amb la societat per tal d’impulsar la creació d’ocupació qualificada i contribuir al desenvolupament cultural, social, mediambiental i econòmic. LABPATC és una iniciativa promoguda per un grup de professionals i estudiants de postgrau vinculats a la Universitat de Barcelona que compta amb el recolzament de la xarxa IBERTUR. La seva creació va estar possible al juny de 2012 gràcies al projecte CHARTS – Culture and Heritage Added value to Regional policies for Tourism Sustainability (2012 – 2014) financiat pel programa Interreg IVC de la Unió Europea. i la investigació tecnològica i una sala d’assaig multimèdia per l’assaig i el testeig de prototips.

Fitxa tècnica en pdf