Guia de bones pràctiques de la gestió cultural

NOM: Guia de bones pràctiques de la gestió cultural

ENTITAT: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC)

WEB: www.gestorcultural.org

PRESENTACIÓ: El perquè de les bones pràctiques en la gestió cultural en un context de crisi

DESCRIPCIÓ: La Guia de bones pràctiques de la gestió cultural, que ha elaborat i publicat l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  es va crear en resposta a les peticions de molts gestors culturals que havien manifestat a l’APGCC la necessitat de disposar d’un document orientador sobre la bona pràctica de la professió i amb l’objectiu principal de fomentar el treball professional de qualitat del gestor cultural. La Guia es va crear també amb la voluntat d’esdevenir una eina de servei, un marc de referència per reforçar la necessària autonomia i independència del gestor cultural a l’hora d’afrontar situacions o dilemes derivats de l’exercici professional.

Els objectius específics de la Guia són esdevenir un referent de l’exercici responsable de la professió; reconèixer que l’exercici de la gestió cultural comporta unes responsabilitats i uns deures professionals; contribuir al coneixement de la normativa tècnica i legal, informar la societat de la funció que desenvolupen els gestors culturals i evidenciar que el seu compromís amb una actuació professional està al servei de la societat i del bé comú.

Fitxa tècnica en pdf

3